Col·loqui Héloïse

 

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

LLOC DE CELEBRACIÓ

ENTITATS ORGANITZADORES

CONSELL CIENTÍFIC i COMITÈ ORGANITZADOR

PÚBLIC AL QUAL VA DESTINAT

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

ALTRES ACTIVITATS

ENTITATS COL·LABORADORES

CALENDARI I INSCRIPCIÓ


Presentació

El Col·loqui Héloïse se celebrarà a Barcelona del 7 al 9 de febrer de 2019 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”.

La construcció de les societats democràtiques a Europa és un procés que ara podria semblar que pertany al passat. Però sembla que té dificultats tenint en compte la progressió de les formes d’autoritarisme i el risc encara present de règims de tendència dictatorial. El manteniment i el progrés de la democràcia, tant avui com ahir, requereixen una atenció sostinguda a través de pedagogies que afavoreixin les pràctiques igualitàries, una voluntat de promoure el coneixement dels drets humans i una sensibilització permanent envers les virtuts democràtiques. Aquesta pedagogia de la democràcia és inseparable d’una educació directament orientada a la preparació i l’exercici d’una ciutadania activa. Apel·la a una societat basada en la pau, en la justícia i en la cohesió social.

Aquest col·loqui de Barcelona convida a replantejar aquests reptes a partir de les realitats concretes dels diferents països i regions i en els diversos entorns socials. A partir de l’anàlisi de situacions concretes, es proposa ajudar a dissenyar noves pistes per a la construcció, a través de l’educació i més en concret les pedagogies que es portin a terme, de l’Europa on ens agradaria viure.

La referència als itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga ens ajudarà a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associarà al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

Públic al qual va destinat

Mestres, professors, investigadors, estudiants, escoles públiques i concertades, xarxes per al canvi i la innovació.

Targeta resum del Col·loqui

Programa

Consulteu-ne el programa en PDF    
Programme en français

Dijous 7 de febrer
9-14 h
Recepció dels participants i lliurament dels documents
Visita a les escoles

Divendres 8 de febrer
9.15-10.45 h
Inauguració oficial a càrrec de  Xavier Riondet, Joandomènec Ros, Mireia Montané i Philippe Meirieu
Conferència 1: “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”, a càrrec de Philippe Meirieu. Moderadora: Mireia Montané.

11.15-13 h
Conferència 2: “La història de l’educació a Catalunya: lluites, resistència i democràcia. Els cinc itineraris proposats a Catalunya”, a càrrec de Conrad Vilanou, Joan Soler i Sylvain Wagnon. Moderador: Jordi Garcia.

13-14.30 h
Comunicacions. Moderadors: Josep Gallifa i Francesc Martínez.

15.45-17.45 h
Taula rodona 1: “Ser docent en una societat democràtica en crisi”, a càrrec de Ferran Ruiz, Xavier Besalú, Anna Pagès, Begoña Román, Eloïsa Valero i Ignasi Garcia Plata. Moderadora: Francina Martí.

Dissabte 9 de febrer
9.15-10.45 h
Taula rodona 2: “Cohesió social i llengües”, a càrrec d’Anna Cabré, Martí Teixidó, Neus Lorenzo, Daniel Cassany, Xavier Vila i Mariona Casas. Moderadora: Mercè Gisbert.

11.15-13 h
Experiències d’escoles i institucions educatives. Moderadora: Carme Amorós.

13-14.30 h
Conferència 3: “L’escola de Ginebra: construccions internacionalistes polifòniques”, a càrrec de Rita Hofstetter i Frédéric Mole.
Sessió de cloenda.

Presentació de comunicacions

Les comunicacions, presentades en anglès, castellà, català o francès, se centraran en:

 • Pedagogies de la democràcia i de la resistència: a) Igualtat i educació; b) La importància del gènere; c) El pensament crític en la formació dels estudiants.
 • Ser docent i pedagog en una societat democràtica en crisi.
 • Recerca d'identitat, cohesió social i llengües. Pluralisme i plurilingüisme en l'educació.
 • Una educació democràtica: contribucions i respostes als nous reptes.

Instruccions per presentar comunicacions


S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions o en pdf) a l’adreça electrònica següent: she@iec.cat

Caldrà fer-hi constar: títol, autor/s, institució de procedència, correu electrònic i un resum, amb una extensió mínima de 200 paraules i màxima de 400, en català, castellà, francès (Times New Roman de 10 punts, interlineat senzill).
Si finalment ha estat acceptada, l’autor/els autors es compromet/en a estar present/s en el lloc i l’hora establerts per a la seva presentació oral.

La persona que presenta la comunicació o l’experiència haurà d’estar inscrita en el Col·loqui i, en el cas que sigui un text signat per diferents persones, almenys una d’elles hi haurà d’estar inscrita.

Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar l’adreça de correu electrònic en la qual es vol rebre la comunicació amb el Consell Científic.

L’acceptació o el rebuig de les comunicacions o les experiències es notificaran per correu electrònic a l’adreça indicada. Posteriorment s’informarà de l’espai i hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i en enviaments següents.

L’enviament de la comunicació i l’experiència pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Consell Científic serà inapel·lable. L’organització podrà rebutjar totes aquelles que no s’adaptin a les consideracions exposades.

Lloc de celebració

Institut d'Estudis Catalans (IEC). C. del Carme, 47. 08001 Barcelona. Consulteu-ne la web.

 

Altres activitats

A més de les sessions de presentació de les comunicacions, el col·loqui proposa aquestes activitats:
 • Visites a escoles.
 • Tres conferències públiques amb traducció simultània.
 • Una sessió per presentar els itineraris de pedagogs catalans: Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Marta Mata, Ramon Fuster, etc.
 • Una estona per presentar l'associació Héloïse i l'itinerari dels pedagogs europeus candidats als itineraris culturals europeus per part de Xavier Riondet, president.

 

Entitats organitzadores

Association Héloïse i Institut d'Estudis Catalans.

Entitats col·laboradores

Associació de mestres Rosa SensatFundació Marta MataSocietat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.    


                 
Consell científic

 • Xavier Riondet, copresident de l'Association Héloïse
 • Josep Gonzalez-Agàpito, copresident. lnstitut d'Estudis Catalans. Universitat
  de Barcelona
 • Henri-Louis Go, responsable del Consell Cientffic. Association Héloïse
 • Francine Vaniscotte, fundadora de l'Association Héloïse
 • Carme Amorós, Col·legi de Doctors i Llicenciats. lnstitut d'Estudis Catalans
 • Josefina Cambra, degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Josep Gallifa, Universitat Ramon Llull. Facultat d'Educació Blanquerna
 • Jordi Garcia, Universitat de Barcelona. Societat d'Histoòria de l'Educació. IEC
 • Mercè Gisbert, Universitat Rovira i Virgili. Facultat d'Educació
 • Lluís Marquès Molias, Universitat Rovira i Virgili. Facultat d'Educació
 • Francina Martí, presidenta de I'Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Miquel Martínez, Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l'Educació
 • Francesc Martínez, Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes de Diagnòstic en Educació
 • Mireia Montané, Col·legi de Doctors i Llicenciats, presidenta de la World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE)
 • Joan Rué, Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Revista Catalana de Pedagogia. lnstitut d'Estudis Catalans
 • Joan Soler, Universitat de Vic. President de la Societat d'Història de l'Educació. IEC
 • Conrad Vilanou. Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l'Educació

 

Comitè organitzador

 • Mireia Montané: presidenta
 • Associació de Mestres Rosa Sensat: Francina Martí
 • Col·legi de Doctors i Llicenciats: Agnès Creus i Maria Llopis
 • Fundació Marta Mata: Irene Balaguer
 • Fundació Ferrer i Guàrdia
 • Institut d'Estudis Catalans: Carme Amorós
 • Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: Jordi Garcia
 • Universitat Ramon Llull: Josep Gallifa

 

Calendari


1 de desembre de 2018: Fi del termini per presentar textos sobre comunicacions i experiències

15 de desembre de 2018: Resposta sobre l’acceptació de les propostes de comunicacions i experiències

15 de gener de 2019: Fi del termini de pagament de la inscripció

7, 8 i 9 de febrer de 2019: Celebració de les Jornades


Preus inscripció

General: 45 euros
Estudiants: 20 euros. En aquest cas, per formalitzar la inscripció heu de posar el codi de descompte HELO2019 i, un cop finalitzada, cal que envieu un correu electrònic a matricula@cdl.cat, adjuntant justificant de pagament de la matrícula de la universitat on curseu el grau/màster o algun altre document acreditatiu

 Cultura europea

    Títol Professorat Data i hora  
J191251 Col·loqui Héloïse del 7 al 9 de febrer del 2019. De 9:00 a 17:45 +Info