« tornar


Commemoració del Dia del docent al CDL

El dilluns 8 d’octubre, a les 18.30 h, es va commemorar a la Sala Ramon Fuster del CDL el Dia del docent, organitzat per la Comissió d’Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Catalunya, presidida per la degana del CDL, Josefina Cambra.

Begoña Roman, professora de filosofia de la UB, hi va pronunciat la ponència “Ensenyar en la interdisciplinarietat: una perspectiva des de l’ètica”.


També hi van participar Xavier Murillo, director de l’Institut Sant Andreu, i Martí Teixidó, mestre, pedagog i inspector.


Es tracta del primer acte de la Comissió i hi va haver molta presència de degans, membres de junta i equips dels Col·legis que formen part de la Comissió.


Begoña Roman va destacar en la seva xerrada diversos punts.


En primer lloc, les circumstàncies del món que ena ha tocat viure: és món accelerat, complex, i ens cal la perspectiva analítica, crítica i ètica. Les circumstàncies no són un apèndix, sinó que ens determinen, i l’escola té dues missions: l’educació integral (formació harmònica) i formació intel·lectual.


En segon lloc, va comentar que la interdisciplinarietat permet observar aquesta complexitat i destacar la necessitat de diàleg entre abordatges. Cal fomentar el compromís crític i el compromís ètic i buscar un criteri, i per això va donar una gran importància al diàleg.


Finalment va destacar que la millor forma de dur a terme tot això és que els estudiants ja ho vegin a l'aula amb els seu professors. Els docents n’han de ser l’exemple.


Després d’aquesta ponència, Xavier Murillo va parlar de la interdisciplinarietat del seu centre, ja que la diversitat és l’essència del centre; del suport individual i treball cooperatiu i el canvi que estan fent treballant amb projectes que, sens dubte, ajuda a aquesta interdisciplinarietat. Es treballa en àmbits, en projectes, en competències, amb total transversalitat i això potencia un canvi per al professorat, que s’ha de comprometre a fer-ho bé, tenint sempre en compte que ens trobem de ple en l’era digital.


Martí Teixidó, per la seva banda, va parlar de la seva experiència a l’aula tant a primària com a secundària, i també de la feina que ha estat fent com a inspector. Va fer un repàs històric de la interdisciplinarietat. El mètode Decroly és la base de la interdisciplinarietat de les matèries i del mètode científic (observació de la realitat, associació d’idees i expressió de continguts).