« tornar

CONFERÈNCIA DE LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT

Sota el títol Reptes i problemes de l’ensenyament en l’actualitat la consellera Irene Rigau va pronunciar una conferència a la seu del Col·legi el passat dia 21 de juny. Va començar fent un quadre de la situació econòmica actual i de les disponibilitats pressupostàries. En aquest punt la seva exposició va ser rigorosa, documentada i reveladora. De fet, en les intervencions que es van produir al final, ningú va posar en dubte ni les seves dades ni la realitat d’una situació molt difícil, que malauradament ens arriba a tots un dia sí i un altre també a través dels mitjans de comunicació.

Mantenint-se fidel al títol de la conferència, va fer un repàs dels reptes i problemes de l’actualitat, que va anar exposant de manera realista i honesta, sempre al voltant de la necessitat de millorar els resultats del sistema i combatre el fracàs escolar. En aquest sentit va reconèixer el paper determinant del professorat, fent seva l’opinió repetidament expressada pel Col·legi que aquest és un factor clau per a la millora de l’educació.