VII Jornades sobre l’ensenyament de la Física i la Química a l’educació secundària

Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics

24, 25 i 26 d’octubre de 2019
Entitats organitzadores: CDL, SCQ, SCF, IQS, Departament d’Educació
Objectius
Al novembre del 2017 l’Organització de Nacions Unides va proclamar el 2019 com l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels elements químics (AITP) per commemorar que es compleix el 150è aniversari de l’establiment de la taula periòdica dels elements per part del científic rus Dimitri Mendeleiev. D’aquesta manera es pretén reconèixer l’important paper de les ciències fonamentals i, especialment, la química i la física, a l’hora d’aportar solucions a molts dels reptes que afronten els estats membres per aplicar l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.
Les VII Jornades sobre l’ensenyament de la Física i la Química a l’educació secundària han volgut sumar-se a aquesta commemoració prenent com a tema fonamental de les seves activitats la funció actual de la taula periòdica en l’ensenyament de la química i la millor manera de treballar-la a l’aula.   

Continguts
Les Jornades constaran de tres conferències que abordaran la importància de la taula periòdica a l’ensenyament de la química, la manera en què la taula periòdica és usada i els recursos educatius que es poden utilitzar a l’aula. També constaran d’un total de 9 tallers amb propostes didàctiques sobre l’ensenyament de la física i química. Com a la darrera edició, el professorat podrà presentar comunicacions orals i pòsters.
Comptarem amb experts de renom per a les conferències i els tallers.