« tornar

D’acord amb el que preveuen els Estatuts,  el mes de novembre es van convocar eleccions a la Junta del Col·legi. Seguint el que és habitual en les darreres convocatòries, es va formar una candidatura de consens  formada per:


Degana: Josefina Cambra Giné

Vicedegà: Àlex Rocas Jordi

Vicedegà director de publicacions: Francesc Danés Andreu

Secretària general: M. Dolors Martí Solà

Tresorer: Jesús Bonals Codina

Vicesecretària general: Imma Ros Clavell

Interventor: Antoni Domènech Bonet

Vocals de lletres
Mireia Montané Tuca, Pere Martí Bertran, Carme Panchón Iglesias

Vocals de ciències
Aureli Caamaño Ros, Josep Marlés Tortosa, Josep M. Mata Perelló


El dia 15 de gener, data en què finalitzava la el període de presentació de candidatures, no se n’havia presentat cap més. Quan això succeeix, d’acord amb el que preveuen es estatuts, la candidatura queda proclamada com a guanyadora de les eleccions i pren possessió després del període de temps establert per a possibles impugnacions. Transcorregut aquest període, el dia 3 de febrer els candidats van prendre possessió i es va constituir la nova junta per als propers quatre anys.


Feu clic per veure el programa electoral amb què els components de la junta actual es van presentar a les eleccions.


Com es pot observar, és un programa de consens que recull les diverses sensibilitats presents a la Junta, des d’una òptica de defensa de la professió docent, i sense oblidar altres activitats també desenvolupades per col·legiats. Es tracta d’un programa realista que pretén donar resposta als repte que té plantejats actualment el Col·legi, i que plasma en un objectius concrets allò que ha estat i continuarà sent l’acció de la Junta del Col·legi en defensa de la nostra professió.