« tornar

En l’acte de la signatura del conveni hi van intervenir Jordi Sales i Coderch, com a president de la Universitat Catalana d’Estiu i representant de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, i  Josefina Cambra, com a degana del Col·legi.

Atès que ambdues entitats comparteixen finalitats comunes i són conscients de la necessitat de preservar i difondre la llengua, la història i la cultura catalanes en el marc dels Països Catalans, col·laboraran en les activitats de les respectives escoles d’estiu.