Convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

Col·legi Oficial

Us informem que s'ha publicat la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Us informem que s'ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Amb aquesta resolució s'obre la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 5.000 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a les incloses a l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2017 i a l'oferta d'ocupació pública de 2019 de funcionaris de cossos docents no universitaris per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2019, així com per a l'adquisició de noves especialitats, d'acord amb les bases que es detallen als annexos 1 i 2 del document.