Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària del CDL

Col·legi Oficial

D'acord amb el que s'estableix en els estatuts del Col·legi, el degà convoca, en nom de la Junta de Govern, Junta General Ordinària el 27 de febrer del 2020, a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona, a la seu social del Col·legi.

D’acord amb el que s’estableix en els estatuts del Col·legi, el degà va convocar, en nom de la Junta de Govern, Junta General Ordinària el 27 de febrer del 2020, a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona, a la seu social del Col·legi, Rambla de Catalunya, 8, principal, amb el següent ordre del dia: 

  1. Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2019.
  2. Balanç econòmic de l’exercici 2019.
  3. Pressupost de l’exercici 2020.

I Junta General extraordinària el 27 de febrer de 2020, a les 20 h en primera convocatòria i a les 20.30 h en segona, a la seu social del Col·legi, Rambla de Catalunya, 8, principal, amb un únic punt a l’ordre del dia: 

  1. Reorganització de la Junta de Govern.

Tots els punts del dia de les dues assemblees van quedar aprovats per unanimitat dels assistents.