Convocatòria de la Junta General Ordinària

Col·legi Oficial

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts del Col·legi, el degà convoca, en nom de la Junta de Govern, la Junta General Ordinària el pròxim 6 març de 2023.

Barcelona, 7 de febrer de 2023

Registre sortida:  20

ASSUMPTE:   CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

       

Benvolgut col·legiat, benvolguda col·legiada,

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts del Col·legi, el degà convoca, en nom de la Junta de Govern, la Junta General Ordinària el proper 6 de març de 2023, a les 17.30 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona, a la seu social del Col·legi, rambla de Catalunya, 8, principal, amb l'ordre del dia següent: 

  1. Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2022
  2. Balanç econòmic de l’exercici 2022
  3. Pressupost de l’exercici 2023
  4. Torn obert de paraules.

Us preguem que hi assistiu personalment i us recordem que no hi serà admès el vot delegat.

Ben cordialment,

Carme Panchón

Secretària general