231202 - Gramàtica competencial de la llengua castellana a l’ESO: continguts, conceptes, activitats d’acord amb la Nueva Gramática de la Lengua Española

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Francesc Reina González, Silvia Rodríguez Pérez

Dates:

Del 4 d'octubre al 8 de novembre

Dies:

Dimarts

Hores:

De 17.30 a 19.30 h

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

75,00 €

No col·legiat/ada:

100,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

75,00 €

El curs és una aproximació a les qüestions metodològiques i gramaticals, descriptives i analítiques, dels continguts del currículum de Llengua Castellana i Literatura des de la perspectiva competencial. L’educació lingüística dins de l’ensenyament competencial implica una nova aproximació als coneixements gramaticals de les llengües.

D’altra banda, amb l’aparició de la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009), és necessari i indispensable actualitzar i conèixer alguns conceptes bàsics, tant de l’anàlisi empírica com de la terminologia a l’ESO en relació amb la descripció de la llengua.

Metodologia

La metodologia parteix de quatre àmbits -cadascun correspon a una de les sessions teòriques de 2 hores. Durant les quatre sessions s’introduiran les consideracions, les idees, els conceptes i els aspectes objecte de treball.

Són sessions interactives en què els participants hauran de participar amb les seves aportacions, sota la direcció dels formadors, i resoldre problemes, exercicis i les qüestions que s’aniran suscitant.

Connexió via Teams. L’enllaç es penjarà al Moodle del curs.

 • Presentar la gramàtica competencial com una metodologia de treball a l’aula de llengua que ajuda a l’anàlisi de la llengua i als usos lingüístics.
 • Preparar i organitzar els continguts competencials del currículum en relació amb la descripció i l’anàlisi gramatical per cursos.
 • Introduir, estudiar i conèixer algunes eines descriptives i conceptuals de la Nueva Gramática i la seva concreció a l’aula.
 • Treballar exemples concrets i els recursos disponibles: bibliogràfics i d’altres.
 • Proposar i practicar exercicis i activitats diverses d’ensenyament-aprenentatge vinculades als continguts presentats.
 • Àmbit metodològic. Què és la gramàtica competencial? Des del que sabem a com observem els fets lingüístics i els analitzem. La Nueva Gramática de la Lengua Española: versions, estructura i organització de la gramàtica.
 • Àmbit d’organització curricular. La planificació temporal de l’anàlisi lingüística dins del currículum de l’ESO. La Nueva Gramática a l’ESO.
 • Àmbit conceptual i terminològic. Conceptes gramaticals bàsics de la Nueva Gramática: morfologia, classes de paraules, arguments i adjunts, i funcions sintàctiques i semàntiques.
 • Àmbit didàctic (la pràctica de l’anàlisi lingüística). Exercicis i activitats d’ensenyament-aprenentatge. Instruments d’anàlisi: els parells mínims i l’anàlisi inversa de la llengua.
 • Recursos: en línia i bibliografia.

Francesc Reina González

Barcelona (1966). Llicenciat en Filologia Hispànica. Catedràtic de secundària de Llengua Castellana i Literatura. Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professor associat a la mateixa universitat. Formador de l'àrea de llengua i didàctica amb diferents interessos dins d'aquests àmbits (l'accés a la docència, la gramàtica competencial i la creació literària). Ha publicat edicions divulgatives d'obres de la literatura castellana, com ara Tres sombreros de copa de Mihura, o les Novelas Ejemplares de Cervantes.

Silvia Rodríguez Pérez

És llicenciada en Filologia Hispànica per la URV. Màster en didàctica d'espanyol com a llengua estrangera. Postgrau d'actualització gramatical i la seva didàctica. Sotscoordinadora de la PAU de llengua castellana. Ha participat en l'elaboració d'unitats didàctiques i situacions d'aprenentatge per a diferents editorials. Ha estar formadora al CDL, a l'ICE i al Departament d'Educació amb l'objectiu de desenvolupar ensenyaments competencials.

 • 80 % de l’assistència.
 • Lliurament de dues tasques obligatòries relacionades amb la pràctica docent.

4, 11, 18 i 25 d’octubre de 2022

El curs s'impartirà en quatre sessions de dues hores, de 17.30 a 19.30 h. La resta de les hores es dedicaran a treball asíncron de lectura d’articles de divulgació i visionat de vídeos d’ampliació d’alguns dels aspectes treballats.