231204 - Anglès oral: fluïdesa i domini (B2-C1)

 • Àrea temàtica:

  Anglès

 • Modalitat:

  Presencial

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Martin Delaney-Boland

Dates:

Del 5 d'octubre de 2022 al 7 de juny de 2023

Dies:

Dimecres

Hores:

De 18.00 a 20.00 h

Total hores:

60

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Tarifes
Col·legiat/ada:

300,00 €

No col·legiat/ada:

350,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

300,00 €

Curs per perfeccionar la fluïdesa i la precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B2 i C1 (MCERL). D’utilitat general per a persones que necessiten millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell (Level 1   Level 2   Level 3   Level 4   Level 5). 

Metodologia

L'objectiu del curs és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es fan dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. S’utilitzaran recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

Al llarg del curs, els estudiants estaran exposats a una àmplia varietat de situacions immersives de llenguatge mitjançant diàlegs, debats, discussions i exposicions. Les activitats que es dediquen porten a l'estudiant des de la pràctica controlada fins a l'ús autònom de la llengua d'origen. És important que els estudiants siguin capaços de gestionar-se en llocs i situacions de la vida quotidiana, com ara bars, restaurants, supermercats, a classe, transport públic, etc. Farem servir vídeos, diàlegs, jocs de rol, treballs de parella, treball en grup i pràctica lliure.

Les estructures gramaticals es presenten en context i les regles reforçades mitjançant l’ús de la pràctica controlada amb diàlegs i situacions de la vida real.

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, emetre opinions, etc.
 • Expressar punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Definir termes complexos.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Emfatitzar i definir termes complexos.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc. 

Els articles i l’àudio es triaran per cobrir les següents àrees del llenguatge/interès:

 • Advertising.
 • The environment.
 • Shopping.
 • Weather.
 • Music.
 • Business.
 • Accommodation.
 • Health & fitness.
 • Work and retirement.
 • Education.
 • Food.
 • Sport.
 • Technology.
 • City life.
 • Art and culture.
 • Travel and tourism.
 • Social issues.
 • Personality.

Martin Delaney-Boland

Professor d'Anglès. Llicenciat en Filologia Anglesa per University College Dublin (UCD). Postgrau E-Learning and course design (UOC). Professor d'Anglès al Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) a la Universitat Pompeu Fabra. Creador del curs International Business Communication in English I (patrocinat per Ernst & Young). Curs de presentacions orals en anglès per a docents. Professor d'Anglès als cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Per obtenir la certificació cal assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació contínua del progrés dels alumnes, que té una finalitat formativa i consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, i es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió oral i l’expressió oral. 

Avaluació contínua (100%)

 • 20% basat en l'assistència i la participació activa a classe.
 • 80% basat en la nota global de les activitats tipus jocs de rol i discussions a classe.
 1. Advertising discussion.
 2. Environmental debate.
 3. Music and book reviews.
 4. Current affairs.
 5. Describing a rècipe.
 6. Mobile phone discussion.
 7. Describing one’s home.
 8. Health discussion.
 9. Retirement.

 

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre
Octubre: 5, 19 i 26 
Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 
Desembre: 14 
Gener: 11, 18 i 25  
Febrer: 1, 8, 15 i 22  
Març: 1, 8, 15, 22 i 29  
Abril: 12, 19 i 26 
Maig: 3, 10, 17, 24 i 31 
Juny: 7 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428