232204 - Com actualitzar la programació didàctica i les unitats didàctiques al nou decret?

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Sara Elías Pérez, Silvia Rodríguez Pérez

Dates:

Del 20 de febrer al 27 de març de 2023

Dies:

Segons calendari

Hores:

De 17.30 a 19.30 h

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Aquest curs forma part del Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

75,00 €

No col·legiat/ada:

100,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

75,00 €

El curs és una aproximació a les qüestions conceptuals i terminològiques dels nous decrets: el Decret 175/2022, d’educació bàsica, i el Decret 171/2022, de batxillerat. S’oferiran anàlisis de la nova arquitectura pedagògica i eines per actualitzar les programacions i les unitats didàctiques als nous decrets educatius.

La metodologia parteix de sis aspectes -cadascú correspon a una de les sis sessions teòriques de 2 hores. Durant les sis sessions s’introduiran les consideracions, les idees, els conceptes teòrics sobre el currículum i els aspectes objecte de treball.

Són sessions interactives, i els participants hi hauran de participar amb les seves aportacions, sota la direcció dels formadors, i resoldre problemes, exercicis i les qüestions que s’aniran suscitant.

Durada: 15 hores en 6 sessions de dues hores, de 17.30 a 19.30 h. La resta d'hores es dedicaran a treball asíncron de lectura d’articles del currículum, visionat de vídeos i anàlisi de diferents unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge. 

Modalitat: virtual (connexió via Teams). L’enllaç es penjarà al Moodle del curs.

 

 • Presentar els nous currículum de l’educació bàsica i del batxillerat i els nous conceptes pedagògics que l’estructuren. Comparació amb els elements dels decrets anteriors (187/2015 i 108/2008).
 •  Revisar els elements que haurien de tenir les programacions segons les instruccions del Departament d’Educació i les propostes i recomanacions del Departament: graelles de situacions d’aprenentatge, recomanacions per desenvolupar-les i orientacions per aplicar el currículum.
 • Introduir, estudiar i conèixer el concepte de situació d’aprenentatge com a unitat que vertebra l’estructuració del currículum.
 • Conèixer la importància dels sis vectors transversals del currículum i com integrar-los en diferents situacions d’aprenentatge.
 • Repensar el concepte d’avaluació: eines i instruments que es poden fer servir. Reflexionar sobre què podem fer amb la qualificació.
 • L’atenció a la diversitat en un model inclusiu. El DUA com a enfocament i propostes de metodologies actives.
 • Replantegem les competències. Un nou model de currículum competencial i una nova terminologia. Els nous elements del currículum
 • Components d’una programació i d’una situació d’aprenentatge
 • De la unitat didàctica competencial a la situació d’aprenentatge
 • L’elaboració d’una situació d'aprenentatge
 • Els elements transversals: els vectors del currículum
 • L’avaluació competencial
 • Metodologies actives i DUA

Sara Elías Pérez

Silvia Rodríguez Pérez

És llicenciada en Filologia Hispànica per la URV. Màster en didàctica d'espanyol com a llengua estrangera. Postgrau d'actualització gramatical i la seva didàctica. Sotscoordinadora de la PAU de llengua castellana. Ha participat en l'elaboració d'unitats didàctiques i situacions d'aprenentatge per a diferents editorials. Ha estar formadora al CDL, a l'ICE i al Departament d'Educació amb l'objectiu de desenvolupar ensenyaments competencials.

 • 80 % de l’assistència.
 • Lliurament d’una tasca obligatòria relacionada amb la pràctica docent.

20 de febrer

3, 10,  20 i 24 I 27 de març

 

Descripció del torn Dies Hores diàries Professor/a Aula Streaming Mode
03-març, 10-març, 20-març, 24-març 0 Pendent No Presencial