233202 - Gramàtica competencial de la llengua castellana a l’ESO: continguts, conceptes i activitats d’acord amb la "Nueva Gramática de la Lengua Española" (2009)

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  Semipresencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Francesc Reina González

Dates:

Del 7 al 14 de juliol 

Dies:

De divendres a divendres

Hores:

D'11.30 a 13.30 h

Total hores:

20

Lloc:

Escola Joan Pelegri

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

70,00 €

No col·legiat/ada:

115,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

70,00 €

El curs és una aproximació a les qüestions metodològiques i gramaticals, descriptives i analítiques, dels continguts del currículum de Llengua Castellana i Literatura des de la perspectiva competencial. L’educació lingüística dins de l’ensenyament competencial implica una nova aproximació als coneixements gramaticals de les llengües.

D’altra banda, i des del 2009 amb l’aparició de la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE), és necessari i indispensable actualitzar i conèixer alguns conceptes bàsics, tant de l’anàlisi empírica com de la terminologia a l’ESO en relació amb la descripció de la llengua.

Sis sessions presencials (tres per cada formador) on s’introduiran les consideracions, les idees, els conceptes i els aspectes objectes de treball de la NGLE, així com les seves implicacions competencials segons el nou currículum de l’ESO.

Són sessions interactives en què el professorat haurà de participar amb les seves aportacions, sota la direcció dels formadors, i resoldre els problemes, els exercicis i les qüestions que s’aniran suscitant.

 

 

 1. Àmbit metodològic. Què és la gramàtica competencial? Des del que sabem fins a com observem els fets lingüístics i els analitzem. La Nueva Gramática de la Lengua Española: versions, estructura i organització de la gramàtica.
 2. Àmbit d’organització curricular. La planificació temporal de l’anàlisi lingüística dins del currículum de l’ESO. La NGLE a l’ESO. 
 3. Àmbit conceptual i terminològic. Conceptes gramaticals bàsics de la NGLE: morfologia, classes de paraules, arguments i adjunts, i funcions sintàctiques i semàntiques. 
 4. Àmbit didàctic (la pràctica de l’anàlisi lingüística). Exercicis i activitats d’ensenyament- aprenentatge. Instruments d’anàlisi: els parells mínims i l’anàlisi inversa de la llengua. 
 5. Recursos: en línia i bibliografia.

Francesc Reina González

Barcelona (1966). Llicenciat en Filologia Hispànica. Catedràtic de secundària de Llengua Castellana i Literatura. Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professor associat a la mateixa universitat. Formador de l'àrea de llengua i didàctica amb diferents interessos dins d'aquests àmbits (l'accés a la docència, la gramàtica competencial i la creació literària). Ha publicat edicions divulgatives d'obres de la literatura castellana, com ara Tres sombreros de copa de Mihura, o les Novelas Ejemplares de Cervantes.

 • Presencials: 7, 10, 11 i 12 de juliol, d'11.30 h a 13.30 h
 • Virtuals: 13 i 14 de juliol, d'11.30 h a 13.30 h

 

 

Escola Joan Pelegri

C/ Consell de Cent, 14, Barcelona - 08014
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428