233304 - Educar la mirada. Història de l’art en clau de color

 • Àrea temàtica:

  Ciències socials

 • Modalitat:

  Presencial

 • Nivell:

  Internivells

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Mireia Martín Millán

Dates:

Del 3 al 6 de juliol

Dies:

De dilluns a dijous

Hores:

Horari intensiu de 9 a 14 h

Total hores:

20

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

70,00 €

No col·legiat/ada:

115,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

70,00 €

El cromatisme ha estat un aspecte essencial al llarg de la història de l’art. En aquestes sessions ens endinsarem en el món del color a través de pigments, teories del color, moviments artístics i artistes per tal d’educar la mirada i poder gaudir més de les obres que observem. La intenció és donar eines per traslladar aquesta mirada a l’aula i formar millor el nostre alumnat de qualsevol etapa educativa.

Les sessions previstes tenen tres hores de durada cadascuna. Les hores restants corresponen al treball individual dels assistents.

Metodologia

La formació serà eminentment teòrica, amb propostes pràctiques que, en la mesura del que sigui possible, les portarem a la pràctica a l’aula. També caldrà assistir a la visita al MNAC, on posarem en pràctica la nostra mirada colorista. Els assistents hauran de combinar les sessions presencials amb les de treball autònom.

1. Presentació del curs (objectius, sessions, bibliografia, etc.). Pigments i tècniques. Des de la prehistòria i l’antiguitat clàssica
2. Presentació de diverses teories del color. De Newton a Malevitx
3. Observació i anàlisi d’obres de diversos moviments artístics entorn de l’ús del color i l’aplicació de diverses tècniques, materials i teories. Simbologia i significats
4. Recull d’obres d’artistes que creen amb el color, ja sigui amb pigments com amb la llum. Artistes del color. Pigments i llum
5. Reproducció d’obres d’art enfront d'experiència davant de l’obra. Visita a la sala d’Art Modern del MNAC. Recorregut per tal de posar en pràctica les propostes de les sessions anteriors. 

Mireia Martín Millán

Del 3 al 5 de juliol, de 9 a 13 h

Dijous dia 6 de juliol, visita al MNAC

 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428