233308 - Cultura audiovisual i les seves possibilitats educatives aplicades a l’ensenyament de les Ciències Socials: Geografia i Història

 • Àrea temàtica:

  Ciències socials

 • Modalitat:

  Presencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Margarida Almirall Rotés, Blanca Alvarez Mató

Dates:

Del 10 al 14 de juliol

Dies:

De dilluns a divendres

Hores:

D'11.30 a 14.30 h

Total hores:

20

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

70,00 €

No col·legiat/ada:

115,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

70,00 €

La cultura audiovisual (des de sèries, pel·lícules o noticiaris fins a imatges de xarxes socials, vídeos virals o mems) permet generar situacions d’aprenentatge d'un gran potencial educatiu. Aquest curs proposa maneres d’abordar l’ensenyament de les Ciències Socials: Geografia i Història, a través del treball amb imatges provinents de la cultura audiovisual i del cinema. Vincular els esdeveniments del temps amb la presa de consciència dels desafiaments a què ens enfrontem en l’actualitat, a través del visionat i l’anàlisi d’imatges procedents de l’actualitat i la tradició visual, permet connectar-ho amb la realitat i les vivències de l’alumnat. En aquesta formació proporcionarem eines, recursos, materials i activitats relacionats amb la cultura audiovisual que contribueixin a generar situacions d’aprenentatge del currículum de Ciències Socials: Geografia i Història.

En cada sessió es proposaran activitats i pràctiques creatives individuals i en grup. En les sessions es visionaran fragments cinematogràfics i audiovisuals (fragments de pel·lícules i curtmetratges, fotografies, quadres, memes, tiktoks i, en conjunt, materials provinents de la cultura audiovisual de diferents moments històrics i actuals), amb debat i activitats associades. Es facilitaran recursos i materials per treballar la història a les aules a partir de la cultura audiovisual i  es faran recomanacions de visionats de curtmetratges i pel·lícules.  Es compartirà un llistat de bibliografia i filmografia recomanada per utilitzar a l’aula.

Cada sessió s’estructura a partir d’algun dels sabers proposats en el currículum d’ESO de la matèria de Ciències Socials: Geografia i Història.  Aquests sabers es vehiculen en seqüències de reptes, contextos i circumstàncies del món real que s’analitzen en la seva representació audiovisual i el paper d’aquesta en la configuració dels relats:

Sessió 1: La representació de les guerres

Fragments de pel·lícules de diferents moments històrics, vinculats amb imatges de la cultura visual actual (videojocs, sèries) ens permetran qüestionar la naturalització dels imaginaris bèl·lics en els modes de representació dels conflictes. Es proposaran materials i activitats per treballar la identificació de les causes i les conseqüències d’alguns dels enfrontaments bèl·lics en diferents èpoques històriques, així com la valoració de la cultura de pau, també en el context de la creació d’imatges.

Sessió 2: La construcció de les alteritats

Proposarem una revisió de les representacions que apuntalen una tradició cultural colonial a partir dels imaginaris dels viatges de les conquestes: des dels quadres que descriuen l’arribada de Colom fins a les imatges dels moviments migratoris actuals.

A través de l’anàlisi i el treball amb diferents imatges es proposa una valoració crítica de la visió eurocèntrica del món, així com les conseqüències d’aquesta per a les vides de les persones. Les propostes de visionats i activitats tenen la intenció de vincular el que es representa amb les vides i les realitats de l’alumnat.

Sessió 3: Les formes de la desigualtat: capitalisme i cinema

Farem una aproximació a les formes audiovisuals de representar la concentració i la distribució de la riquesa i les desigualtats generades en l’àmbit global i local, referenciant alguns moments històrics rellevants, com ara la Revolució Industrial o l’auge del comunisme. 

Proposarem imatges i fragments cinematogràfics que afavoreixin la conscienciació sobre les estructures econòmiques del món, així com la identificació de les principals fites de les lluites socials i laborals contemporànies. Des de fragments de cinema militant i les avantguardes fins a tiktoks de rics/pobres, la sessió proposa un breu recorregut per la cultura audiovisual que permeti la reflexió sobre la representació dels treballs (productius i reproductius), els sistemes econòmics i la desigualtat. 

Sessió 4: Cinema i memòria històrica en el context català i espanyol

Es proposarà un apropament a la representació d’un dels esdeveniments clau de la història recent de la societat espanyola, com és la Guerra Civil, per tal d’establir relacions amb el present.

S'aprofundirà en el context de les principals transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals de Catalunya i Espanya en les darreres dècades, i del paper del cinema i la comunicació audiovisual en les reivindicacions actuals per la memòria històrica.

Sessió 5: Imaginaris dels moviments feministes

Proposarem activitats i materials que permetinuna reflexió sobre les principals fites en les lluites a Catalunya i arreu per la igualtat efectiva de dones i homes de les darreres dècades a través de la seva representació visual: des de les imatges i films del moviment sufragista fins als vídeos virals que es reprodueixen a les xarxes socials amb reivindicacions feministes actualment.

Una sessió per activar una mirada amb perspectiva de gènere als fets històrics i a la construcció de les imatges i la cultura audiovisual.

Margarida Almirall Rotés

Blanca Alvarez Mató

Del 10 al 14 de juliol, d'11.30 a 14.30 h

5 h de treball personal

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428