24001 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Llengua Castellana i Literatura

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  Semipresencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel

Dates:

Del 7 d'octubre de 2022 al 17 de març de 2023

Dies:

Divendres

Hores:

De 16.30 a 19.30 h

Total hores:

80

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

560,00 €

No col·legiat/ada:

800,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

560,00 €

El curs és format per tres blocs: actualització de continguts (revisió i presentació del temari), aspectes practicodidàctics (unitats, seqüències didàctiques i consideracions sobre programació).

La formació se situa dins dels requeriments legislatius i pedagògics de la LOMLOE. 

 

Metodologia

Presentació diària pel formador dels continguts dels temes i les qüestions pràctiques triades.

Després de l’exposició dels temes, observarem quina és la millor aplicació didàctica i construirem diferents documents didàctics: unitats, seqüències i materials de programació. El propòsit és abordar tots els components habituals del document didàctic: objectius, continguts, competències, activitats, avaluació, diversitat (NEE) i recursos.

Setmanalment se suggeriran exercicis de treball voluntaris i cada formador triarà un exercici d’avaluació obligatori vinculat als seus temes.

Activitats durant les sessions: 

 • Explicació i recomanacions dels professors a l’hora d’enfrontar la tasca de preparació i redacció d’un tema.
 • Aplicació didàctica de cada tema amb propostes per a l’ESO i el batxillerat.
 • Resolució de dubtes i de les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes.
 • Disseny de totes les parts d’una programació: tria del curs, del model de centre, del disseny de les unitats didàctiques i de la resta dels apartats (objectius, competències, metodologia, activitats d’EA i avaluació).

Presentar els materials i els continguts del temari d’oposicions, així com l’estat actual de la qüestió  (bibliografia i recursos en línia).

 • Vincular els materials acadèmics dels continguts amb el currículum d’ESO i de batxillerat.
 • Practicar la preparació i la redacció dels temes.
 • Treballar exemples didàctics sobre els temes i trobar eines de millora.
 • Millorar la planificació, l’organització i el disseny de programacions didàctiques del currículum de Llengua castellana i literatura segons la perspectiva competencial.
 • Conèixer les eines pedagògiques i didàctiques per a la programació, des dels aspectes legals i administratius fins als aspectes organitzatius: objectius, competències, continguts, metodologia, activitats d’EA i avaluació (gradació d’assoliment, etc.).
 • Dissenyar exemples concrets i específics d’unitats didàctiques vinculades als continguts curriculars a qualsevol curs del currículum.

Francesc Reina González

Barcelona (1966). Llicenciat en Filologia Hispànica. Catedràtic de secundària de Llengua Castellana i Literatura. Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professor associat a la mateixa universitat. Formador de l'àrea de llengua i didàctica amb diferents interessos dins d'aquests àmbits (l'accés a la docència, la gramàtica competencial i la creació literària). Ha publicat edicions divulgatives d'obres de la literatura castellana, com ara Tres sombreros de copa de Mihura, o les Novelas Ejemplares de Cervantes.

Marcos Vicente Maurel

Diploma d'Estudis Avançats en Filologia Hispànica per la UB i professor d'institut. Ha publicat articles i ressenyes crítiques a "El Periódico de Catalunya", "Cuadernos Hispanoamericanos", "Ínsula", "Turia", "Quimera", etc., a més d'edicions didàctiques de Lope de Vega, Galdós i Lorca. La seva tasca investigadora se centra en la historia cultural de l'Espanya del segle XX, amb treballs que analitzen el feixisme cultural i l'obra d'escriptors com Max Aub, Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco Umbral, etc. És professor formador del CDL des del 2010.

 • Acreditar el 100% de l’assistència virtual.
 • Lliurar les tasques avaluables dels formadors (dues en total).

Calendari i tipologia de sessions:

Professor Francesc Reina (els següents divendres de 16.30h a 19.30h):

 • Presencials: 7 d'octubre, 14 d'octubre, 21 d'octubre, 28 d'octubre i 4 de novembre, 
 • Telemàtiques: 11 de novembre, 18 de novembre, 25 de novembre, 2 de desembre, i 13 de gener.

 

Professor Marcos Vicente (els següents divendres de 16.30h. a 19.30h):

 • Presencials: 16 de desembre, 20 de gener, 27 de gener, 3 de febrer i 10 de febrer.
 • Telemàtiques: 17 de febrer, 24 de febrer, 3 de març, 10 de març i 17 de març.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428