24004 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Física i Química

 • Àrea temàtica:

  Ciències experimentals i robòtica

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Aránzazu Garcia Larrosa, Maria Isabel Hernández Rodríguez, Sílvia Lope Pastor, Víctor López Simó, Marta Simon Esteve, Marga Vidal Fàbregas

Dates:

De l'octubre de 2022 al març de 2023

Dies:

Divendres 

Hores:

De 16.00 a 20.00 h

Total hores:

80

Lloc:

En línia

Aquest curs forma part del Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

560,00 €

No col·legiat/ada:

800,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

560,00 €

D’acord amb la publicació del Departament d’Educació de les pròximes convocatòries de processos d’estabilització de plantilles docents,[1] hem dissenyat els objectius del curs d’actualització de coneixements de l’àmbit de la física i la química.

L’objectiu global del curs és capacitar els docents per actualitzar els continguts i coneixements específics del temari de les oposicions, i alhora treballar la competència didàctica de generar situacions d’aprenentatge adients a l’educació secundària per gestionar la transferència de sabers i el desenvolupament de les competències científiques que es despleguen en els currículums d’ESO i batxillerat.

 

Metodologia

L’estructura del curs està dissenyada per a un desplegament virtual en sessions de treball de quatre hores.

Durant les sessions es presentaran les idees científiques rellevants relacionades amb els diferents temes i s’exploraran diversos recursos didàctics per treballar-les a l’aula. També es compartiran idees relacionades amb les produccions dels participants i s’aclariran els possibles dubtes.

Cada sessió estarà estructurada al voltant de blocs temàtics, alternant els de Física i de Química. En la primera part es revisaran els conceptes clau de cada bloc i en la segona part s’analitzarà el seu desplegament segons els nivells educatius, els contextos que permeten treballar-ho i les situacions d’aula que es poden plantejar.

Cada sessió haurà de garantir les eines perquè cada docent pugui dissenyar l'índex per desenvolupar els temes del bloc de temari desplegat i un ventall de contextos i situacions d’aula per configurar la seva unitat didàctica sobre els sabers i les competències específiques. 

 • Identificar i comprendre els sabers i els conceptes clau de  la física i  la química
 • Treballar l’enfocament dels temes per donar una visió dels trets fonamentals, relacionar-ho amb el currículum i fer-ne un plantejament didàctic.
 • Desenvolupar les competències per demostrar la capacitat de l’aspirant per relacionar el temari amb el currículum vigent, i adaptar-ne el contingut teòric, que pot ser de nivell universitari, a un contingut i un context relacionat que tingui sentit per a l’educació secundària: en la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut i en el desplegament dels ODS.
 • Actualitzar els procediments de la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de les situacions d’aprenentatge, l’anàlisi de controvèrsies i la recerca i la indagació.
 • Actualització de coneixements: Orientacions per a l'elaboració dels 75 temes del temari en relació amb els sabers i conceptes clau de la física i la química
 • Aptitud pedagògica: Disseny i resolució d’exercicis pràctics per treballar les habilitats instrumentals i tècniques per a l’exercici docent.
 • Desplegament curricular: Disseny de situacions d'aprenentatge, de laboratori i de recerca i d’indagació, per configurar unitats didàctiques i programacions.

 

Aránzazu Garcia Larrosa

Llicenciada en Químiques (UB). Postgrau en formació de professors de tecnologia (UPC). Postgrau en habilitats professionals en l’àmbit educatiu (UB). Professora d’ensenyament secundari, en l’especialitat de Física i Química. He format part de diferents equips directius i he participat en projectes d’innovació centrats en l’ús d’eines digitals, la indagació en ciències i l’educació STEAM. Coautora de diverses comunicacions sobre l’ensenyament de la física i la química.

Maria Isabel Hernández Rodríguez

Sílvia Lope Pastor

Doctora en Biologia. Màster en didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals. Catedràtica d’ensenyament secundari. Professora en el Màster de formació del professorat de secundària de la UPF. Vinculada a la formació permanent del professorat de ciències d’ensenyament secundari, ha participat en diversos programes de formació, cursos, seminaris i coordinació de grups de treball. Autora de diversos llibres de text i articles de didàctica.

Víctor López Simó

Llicenciat en Física. Doctor en Didàctica de les Ciències per la UAB. He compaginat la recerca en ensenyament-aprenentatge de les ciències al CRECIM amb la docència a secundària com a professor de Física i Química. Pertanyo al Consell editorial de les revistes Alambique i Ciències, i coordino el grup de professorat DIATIC. M'interessen les pràctiques de modelització i indagació, la comprensió de conceptes científics i l'ús de sensors i simulacions als laboratoris de ciències.

Marta Simon Esteve

Marga Vidal Fàbregas

Assistència i participació almenys al 80% i elaboració de les tasques proposades.

 • Octubre: 7, 14, 21, 28
 • Novembre: 4, 11, 18, 25
 • Desembre: 2
 • Gener: 13, 20, 27
 • Febrer: 3, 9, 10, 17, 24
 • Març: 3, 10, 17, 24

Les sessions seran els divendres de 16 a 20 h