241400e - Jornades sobre l’Ensenyament de les Ciències: El nou currículum de ciències, nous reptes

 • Àrea temàtica:

  Jornades

 • Modalitat:

  Presencial i simultàniament en línia

 • Nivell:

  Internivells

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Dates:

29 i 30 de setembre

Dies:

Divendres i dissabte

Hores:

Divendres, de 15.30 a 20.00 h, i dissabte, de 9.00 a 14.00 h

Total hores:

15

Lloc:

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

40,00 €

No col·legiat/ada:

70,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

40,00 €Mitjançant diverses taules rodones i la presentació d'experiències amb activitats innovadores i pràctiques, facilitarem eines per als docents per tal de millorar la motivació dels estudiants i la qualitat dels seus aprenentatges davant del nou currículum. Les jornades constaran de dues conferències i tallers relacionats amb els diferents àmbits del nou currículum de ciències.

L'activitat és presencial i alhora en línia. Els inscrits en línia només podran seguir a temps real les conferències i alguns tallers. 

Inscriu-te fent clic aquí!

Programa en PDF

 

Programa en PDF

Divendres, 29 de setembre

15.30 h Benvinguda

15.45-17.00 h Diàleg inaugural: Els reptes que planteja el nou currículum de ciències, nous reptes 

Digna Couso, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB

Anna Marbà, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB

Moderador: Aureli Caamaño

 

17.00-17.15 h Pausa

17.15-18.45 h Tallers

 

Taller 1: Canviem? Joc de rol a batxillerat 

Sembla difícil, per l'edat dels alumnes i l'exigència de l'etapa, implementar un joc de rol o simulació a batxillerat. En aquest taller explicarem una experiència en aquesta etapa, ja consolidada: el projecte "Canviem?". Una simulació d'un poble a l'aula amb l'objectiu que els alumnes entenguin en profunditat la dificultat de canvi d'una societat real. També experimentarem els rols del projecte i esbrinarem com enfocar aquests tipus de dinàmiques perquè siguin com més eficients millor per aconseguir l'objectiu desitjat.

Anna Hervàs Busquets, doctora en Microbiologia. Fa deu anys que és professora d'assignatures de ciències de l'Escola BetàniaPatmos. Ha impartit Matemàtiques en tots els nivells de secundària i primer de batxillerat, Biologia i Sciences a tots els nivells de secundària i batxillerat, Física i Química a tercer i quart d'ESO, Tecnologia a segon d'ESO i Biomedicina i Cultura Científica a primer de batxillerat. En el marc de la cultura científica ha utilitzat sovint els jocs de rol, una gran eina perquè els alumnes entenguin algunes situacions que es donen en el món actual.

 

Taller 2: Nanotecnologia a l'aula. NanoKit, NanoEduca i altres recursos pràctics

Des del 2015 moltes aules d'instituts catalans han treballat el kit experimental NanoKit del projecte NanoEduca. El kit permet introduir la nanotecnologia a l'aula a través de l'experimentació. Al taller treballarem amb el NanoKit i el complementarem amb altres recursos com NanoExplora o el NanoKit virtual.

Jordi Díaz, llicenciat i doctor en Química, màster en Biotecnologia Molecular, enginyer de Materials i postgrau de Comunicació Científica. Treballa com a professor i microscopista a la Universitat de Barcelona (CCiTUB/IN2UB). Ha ideat els grups de divulgació de les nanotecnologies NanoEduca, NanoInventum, 10alamenos9 i EspaiNano. 

 

18.45-19.00 h Pausa

19.00-20.00 h Tal com raja: reciprocitat de bones pràctiques exprés

Intercanvi d'experiències amb interacció entre els participants.

Dinamitzador: Raül Viana

 

Dissabte, 30 de setembre

9 h

Taller 3: MicroMón@UAB. Recerca de nous antibiòtics 

MicroMón@UAB és un projecte internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que està integrat en la xarxa MicroMundo [soci de Tinny Earth® (https://tinyearth.wisc.edu/about-us/our-network/) de la Universitat de Wisconsin] de la Societat Espanyola de Microbiologia. 

És un programa innovador que pretén animar els estudiants de secundària (de 15 a 17 anys) a exercir la seva carrera professional en ciència i tecnologia, tot abordant un dels reptes més importants per a la salut humana per a aquest segle: la resistència a l'antibiòtic microbià a nivell mundial per a la salut. 

Mitjançant una estratègia d'aprenentatge i servei (ApS), els estudiants de grau de la UAB, supervisats per professors de Microbiologia de la UAB, lideren una experiència pràctica per la qual els estudiants de secundària s'enfronten a un projecte de recerca real a les seves escoles, apliquen el mètode científic, validen els resultats i analitzen les dades obtingudes, donant lloc a conclusions. A més, tots els estudiants que hi participen donen a conèixer en el seu entorn social i educatiu la greu amenaça que suposa l'aparició i la distribució de la resistència als antibiòtics, contribuint així a millorar la informació i consciència ciutadana sobre aquesta problemàtica d'abast mundial. 

En aquest taller sobre MicroMón@UAB, us presentarem un resum de totes les edicions que s’han fet i us detallarem les diferents fases pràctiques que es duen a terme en la realització i desenvolupament del projecte. 

 

Montserrat  Llagostera: Llicenciada i doctora en Ciències Biològiques per la UAB. Ha treballat durant 5 anys en empresa privada i 42 anys en la universitat, en l'àmbit de la Microbiologia, en el grup de recerca de Microbiologia Molecular de la UAB. Ha impartit diferents assignatures de l'àrea de la Microbiologia en la llicenciatura de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia, en el grau de Microbiologia i en diferents màsters de Microbiologia. Ha dirigit i participat en diversos projectes d'àmbit estatal i internacional i publicat més de 95 articles en revistes indexades d’àmbit internacional. Les principals línies de recerca en les que ha participat són: i) reparació del DNA i mutagènesi en bacteris, ii) factors de virulència bacterians i disseny de vacunes, iii) relació entre la proteïna RecA i la mobilitat poblacional bacteriana i iv) aplicacions biotecnològiques dels bacteriòfags. A més al llarg de tots aquests anys ha mantingut col·laboracions amb empreses biomèdiques, agroalimentàries i ambientals.

Éscar Rodríguez: Sóc llicenciada en Farmàcia per la UB i Doctora en Microbiologia per la UB treballant en àmbits de microbiologia aplicada. La meva etapa postdoctoral va estar dedicada a la microbiologia aplicada en la biomedicina i la vaig realitzar al IBB de la UAB en el grup de recerca de Microbiologia Aplicada del Catedràtic Antonio P. Villaverde. Des del meus inicis en la recerca he compaginat la investigació amb la docència universitària. He treballat més de 20 anys en la universitat impartint assignatures de microbiologia i de virologia en les llicenciatures de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Biologia, Bioquímica i Biotecnologia i en diferents màsters de Microbiologia. Ara compagino la docència universitària i la docència en CFGS LCB i participo també en aquest projecte d'innovació docent de a UAB.

Taller 4: Metalls: cristalls, magnetisme, estequiometria i colors per interferències. Del coure al titani

L'objectiu del taller és presentar experiments, la majoria a microescala, per obtenir cristalls metàl·lics, reutilitzar l'alumini dels escalfadors d'espelmes, veure els colors de les flames metàl·liques sense cap perill, observar el diferent magnetisme dels ions ferro amb els comprimits per a l’anèmia i altres experiments senzills útils per a la química de secundària.

Marta Segura i Fàbregas, llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Professora de Química i Física de l'Escola Pia Nostra Senyora. Cap de Departament de Física i Química. Organitzadora dels Vespres Científics de l'Escola Pia i responsable del Centre de Recursos Experimentals Pau Martí. Durant més de 20 anys s'ha dedicat a la formació permanent impartint cursos per a professors. Ha escrit diversos articles científics sobre treballs pràctics.

Josep Corominas, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de Física i Química de secundària a l'Escola Pia de Sitges. Ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat tant de Física com de Química. Ha guanyat diferents premis en el concurs nacional “Ciencia en acción” en demostracions de química, i té la Medalla a la divulgació de la ciència. Li ha estat concedit el Premi a la tasca educativa i el premi Salvador Senent de la RSEQ.

10.30-11.00 h Pausa

11.00-12.30 h Tallers

Taller 5: La maleta del paisatge: un recurs interactiu per a l'ensenyament de les geociències

Presentació de la maleta amb material per fer desenes d'activitats pràctiques disponibles als centres de recursos, per a primària i secundària, amb el suport del CESIRE.

Anna Anglisano, professora de secundària i doctora en Geologia. És coordinadora de les Olimpíades de Geologia per l'AEPECT i membre del Comitè d'Educació de la EGU.

Xavier Juan, professor jubilat de secundària. És vicepresident adjunt d'AEPECT i Field Officer del Comitè d'Educació de l'EGU.

 

Taller 6: Idees i experiències per ensenyar química a l’aula

El taller vol proporcionar una sèrie d’experiments relacionats amb els canvis químics per fer a l’aula (canvis de colors, reaccions exotèrmiques, quimioluminescència, etc.) que poden contribuir en el procés d’aprenentatge de la química dels nostres estudiants. També es donaran idees per fer la matèria més pràctica i alhora més motivadora.

Sònia Pérez, llicenciada i doctorada en Química (2005) per la Universitat de Barcelona. És professora de secundària de Física i Química des de l’any 2007. Des d’aleshores ha participat en diversos concursos de ciències, en fires científiques i en cursos de formació per al professorat.

12.30-12.45 h Pausa

12.45-14.00 h Taula rodona de cloenda: El nou currículum de segona ensenyança i batxillerat de ciències a l’escola andorrana: èxits i dificultats

Marc Esquerré, professor de segona ensenyança en Ciències Naturals.

Eulàlia Beal, professora de Física i Química de batxillerat.

Moderadora: Dolors Capdevila, tècnica especialitzada d’ordenament curricular i Aureli Caamañó, organitzador de les Jornades

Fa aproximadament deu anys, a l’escola andorrana es va iniciar la implantació d’un nou currículum als nivells de segona ensenyança i de batxillerat en l’àmbit de les ciències. Aquest fet va comportar una sèrie de canvis sobretot metodològics, pel que fa al rol dels docents i de l’alumnat, a l’avaluació i a l’àmbit tecnològic. Els més rellevants van ser deixar enrere les unitats didàctiques i basar l’ensenyament en sistemes d’aprenentatge, així com la introducció de les noves tecnologies. A la taula rodona debatran les conseqüències d'aquests canvis per als alumnes i el professorat. 

Cal assistir al 80% de l’activitat.

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Via Augusta, 390, Barcelona - 08017
Adreça electrònica: secretaria@iqs.edu
Telèfon: (34) 932 672 001