OP2403 - Actualització de continguts i didàctica de Física i Química

 • Àrea temàtica:

  Física i Química

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Aránzazu Garcia Larrosa, Josefa Guitart Mas, Víctor López Simó, Marta Simon Esteve, Marga Vidal Fàbregas

Dates:

Del 6 d’octubre de 2023 al 24 maig de 2024

Dies:

Divendres

Hores:

De 16 a 19 h

Total hores:

70

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

490,00 €

No col·legiat/ada:

700,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

490,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella


 

D’acord amb la publicació del Departament d’Educació de la pròxima convocatòria d’oposicions al cos docent de professors de secundària, que descriu l’objectiu de valorar l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la docència, hem dissenyat els objectius del curs d’actualització de coneixements de l’àmbit de la Física i la Química.

L’objectiu global del curs és capacitar els docents per actualitzar els continguts i coneixements específics del temari de les oposicions, i alhora treballar la competència didàctica de generar amb aquests continguts i coneixements situacions d’aprenentatge adients a l’educació secundària, per gestionar la transferència de sabers i el desenvolupament de les competències científiques que es despleguen en els currículums d’ESO i batxillerat, tenint en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere.

Metodologia

L’estructura del curs està dissenyada per a un desplegament virtual en sessions de treball de tres hores.

Durant les sessions es presentaran les idees científiques rellevants relacionades amb els diferents temes i s’exploraran diversos recursos didàctics per treballar-les a l’aula, des del punt de vista de dissenyar-ne situacions d’aprenentatge i resoldre supòsits pràctics.

També es compartiran idees relacionades amb les produccions dels participants i es clarificaran els possibles dubtes sobre el seu desplegament curricular i didàctic.

Cada sessió estarà estructurada al voltant de blocs temàtics, alternant els de física i de química. En la primera part es revisaran els conceptes clau de cada bloc i en la segona part se n’analitzarà el desplegament segons els diferents nivells educatius, els diferents contextos que permeten treballar-ho i les diferents situacions d’aula que es poden plantejar.

Cada sessió haurà de garantir les eines perquè cada docent pugui dissenyar l'índex per desenvolupar els temes del bloc de temari desplegat i un ventall de contextos i situacions d’aula per configurar la seva programació dels sabers i de les competències específiques segons cada nivell educatiu.

 • Identificar i comprendre els sabers i els conceptes clau de la física i la química
 • Treballar l’enfocament dels temes per donar una visió dels trets fonamentals, relacionar-lo amb el currículum i fer-ne un plantejament didàctic, i la successió més adient dels conceptes per aconseguir un aprenentatge significatiu.
 • Desenvolupar les competències per demostrar la capacitat de l’aspirant per relacionar el temari amb el currículum vigent, i adaptar-ne el contingut teòric que pot ser de nivell universitari a un contingut i un context relacionat que tingui sentit per a l’educació secundària: en la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut i en el desplegament dels ODS.
 • Actualitzar els procediments de la resolució de problemes, les tècniques experimentals i el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de les situacions d’aprenentatge, l’anàlisi de controvèrsies i la recerca i la indagació.
 1. Actualització de coneixements: orientacions per a l'elaboració dels 75 temes del temari en relació amb els sabers i conceptes clau de la física i la química
 2. Aptitud pedagògica: disseny i resolució de supòsits pràctics per treballar les habilitats pedagògiques, instrumentals i tècniques per a l’exercici docent.
 3. Desplegament curricular didàctic: disseny de situacions d'aprenentatge, de laboratori i de recerca i indagació, per configurar unitats didàctiques i programacions.

Aránzazu Garcia Larrosa

Llicenciada en Químiques (UB). Postgrau en formació de professors de tecnologia (UPC). Postgrau en habilitats professionals en l’àmbit educatiu (UB). Professora d’ensenyament secundari, en l’especialitat de Física i Química. He format part de diferents equips directius i he participat en projectes d’innovació centrats en l’ús d’eines digitals, la indagació en ciències i l’educació STEAM. Coautora de diverses comunicacions sobre l’ensenyament de la física i la química.

Josefa Guitart Mas

Víctor López Simó

Llicenciat en Física. Doctor en Didàctica de les Ciències per la UAB. He compaginat la recerca en ensenyament-aprenentatge de les ciències al CRECIM amb la docència a secundària com a professor de Física i Química. Pertanyo al Consell editorial de les revistes Alambique i Ciències, i coordino el grup de professorat DIATIC. M'interessen les pràctiques de modelització i indagació, la comprensió de conceptes científics i l'ús de sensors i simulacions als laboratoris de ciències.

Marta Simon Esteve

Marga Vidal Fàbregas

 • Assistència i participació almenys del 80%.
 • Elaboració de les tasques proposades relacionades amb el disseny de situacions d’aprenentatge i de la programació didàctica.