Cursos d'Estiu 2022Món actual

    Títol Professorat Data i hora  
US2255 Geopolítica. El món al segle XXI Del 15 al 30 de juny de 2022. De 18:00 a 19:30 +Info

Altres activitats

    Títol Professorat Data i hora  
US2252 Taller intensiu d’escriptura Irene Yúfera Gómez 7, 8, 9 i 10 de juny. De 9:30 a 11:30 +Info

Història

    Títol Professorat Data i hora  
US2254 L'imaginari medieval català: historicitat i perennitat de mites i llegendes Josep M Salrach Marés 7, 8, 9 i 10 de juny. De 9:30 a 11:30 +Info

Literatura

    Títol Professorat Data i hora  
US2250 Lectura de "L'habitació de Jacob" de Virginia Woolf Sam Abrams 13,14,15 i 16 de juny. De 9:30 a 11:30 +Info

Ciències experimentals

    Títol Professorat Data i hora  
US2251 Cosmografia. Com és l'Univers en què vivim Antonio Bernal 7, 8 , 9 i 10 de juny. De 12:00 a 14:00 +Info