« tornar

201217 - Cambridge TS4A Intermediate 1/2 (B1)

Tipus Cursos intensius d'anglès
Àrea temàtica Cambridge English online courses - Tardor 2019
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data Del 30 de setembre de 2019 al 14 de febrer de 2020. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs de continuació del nivell: T3B.

OBJECTIUS

Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se de forma eficaç en situacions de comunicació en llengua anglesa com a estudiant de nivell mitjà-avançat, progressar en el grau d'autonomia en l'ús llenguatge i aconseguir les competències lingüístiques principals en comprensió i expressió oral i en comprensió i expressió escrita del nivell B1 (segons el Marc europeu comú de referència).

* Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual corresponent al nivell B1 perquè els pugui utilitzar en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.
* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell intermedi avançat.
* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell intermedi avançat.
* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.

CONTINGUTS


1. Interesting lives. Interviews. It'sa long story. We're both getting scared. Against the odds
2. Personal Tastes. Makeovers. Fashion. He has really broad Tastes. Personal style*
3. World cultures. Traditional things. Manners. To be honest .... Proverbs
4. Socializing. Party time. We've got to get going. So, It's your birthday? Social style
5. Law and Order. Rules and regulations. Crime and punishment. Well, Basically .... Your rights
6. Strange events. Coincidences. Superstitions. Weird and off of the wall. An amazing story