« tornar

22008 - Curs de programació específic per geologia i biologia (reprogramat en línia)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat Semipresencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat
Data del 3 d'abril al 22 de maig. . De 16:00 a 20:00
Dies Sessions presencials divendres 3 i 17 d'abril i 8 de maig
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Total hores 24
Preu
Col·legiat240,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores240,00€
No col·legiat360,00€

Atesa la situació d’emergència sanitària actual, i davant la incertesa que tenim sobre aquesta situació, el curs es farà de manera telemàtica íntegrament, a través de la plataforma Moodle.

Objectius del curs

  • Donar eines per redactar la programació d’un curs de Biologia/Geologia de l’ESO o del Batxillerat en un context d’alumnat i centrat en la competència del “Coneixement i interacció amb el món físic”. Anàlisi dels elements curriculars de l’ensenyament secundari per a aquesta matèria.
  • Programar per assolir les competències clau relacionades amb els continguts clau del curs escollit per a Biologia i/o Geologia.
  • Reflexionar sobre les característiques pròpies de la Biologia i la Geologia dins l’àmbit cientificotecnològic.
  • Mostrar diverses metodologies per millorar la didàctica de la Biologia i la Geologia practicant tipus d’activitats competencials per incorporar a la programació (d’experimentació, d’aula, de laboratori, de camp, d’atenció a la diversitat, d’avaluació, etc.).
  • Confeccionar Unitats didàctiques de Biologia i Geologia: La programació de l’activitat a l’aula. Anàlisi crítica.

  

Metodologia del curs

1.- La professora penjarà al Moodle del CDL els documents sobre el currículum de Biologia i Geologia de l’ensenyament secundari (obligatori i postobligatori) imprescindibles per redactar la programació didàctica d’un curs d’aquesta matèria per a un context d’alumnat concret dins l’àmbit cientificotecnològic.

 

2.- S’impartiran 3 sessions presencials de 4 hores cadascuna (una cada quinze dies) per donar instruccions i fer el seguiment personalitzat.

 

3.- Caldrà que l’alumnat enviï via Moodle 2/3 tasques en el termini indicat per tal que la professora retorni individualment la correcció via Moodle.

 

4.- El lliurament de les tasques i l’assistència a les 3 sessions presencials seran mereixedores del certificat del curs.