« tornar

22006 - Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana i castellana

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Montserrat Codina Sabé
Data Calendari de recuperacions, del 22 de maig al 12 de juny. De 17:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça Col·legi de Doctors i llicenciats de Catalunya
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Us informem que, davant la impossibilitat de programar sessions presencials en aquests moments, les sessions pendents del vostre curs Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana i castellana, es realitzaran de manera virtual.

 Les 12 hores de formació que us resten per finalitzar el curs es faran en part de manera asíncrona a través de la vostra participació a la plataforma Moodle habilitada per al curs a partir del material que us proporcionarà  la formadora Montse Codina, que es combinaran amb connexions en temps real amb la professora a través de la plataforma Microsoft Teams.

IMPORTANT. NOU CALENDARI EN FORMAT TELEMÀTIC, A TEMPS REAL

  • Divendres, 22 de maig, a les 16.30 h
  • Divendres, 29 de maig, a les 16.30 h
  • Divendres, 5 de juny, a les 16.30 h
  • Divendres, 12 de juny, a les 16.30 h

Objectius

 

Conèixer els documents oficials per extreure’n els beneficis que aporten en el disseny d’activitats d’aprenentatge.

Valorar la importància de l’avaluació formativa i formadora en la consecució de bons resultats acadèmics.

Impulsar l’ús de metodologies didàctiques diverses per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Donar a conèixer estratègies que facilitin l’atenció a tot l’alumnat i la gestió de la complexitat social i emocional de l’aula.

Elaborar la programació d’una unitat didàctica competencial i justificar les decisions preses.

Aclarir dubtes al voltant del tema del currículum i l’avaluació competencials.

 

 Descripció

 

El curs pretén preparar docents en l’elaboració d’unitats didàctiques competencials per tal que siguin útils en la tasca diària personal i en el treball en equip al centre educatiu. Per tant, treballarem els diferents aspectes que apareixen a les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió d’aula, atenció a tot l’alumnat, instruments d’avaluació, etc.

 

Continguts del curs

 

Currículum de l’àmbit lingüístic i dels àmbits transversals: competències, gradació de competències, continguts clau, continguts curriculars, criteris d’avaluació.

 

Material de referència: llibrets de competències, “El Currículum competencial a l’aula”, “Avaluar per aprendre”, Decret d’avaluació.

 

Metodologia didàctica competencial

 

Avaluació formativa, formadora i qualificadora. Instruments d’avaluació.

 

Gestió d’aula en benefici de l’aprenentatge.

 

Estratègies per a l’atenció de tot l’alumnat.

 

 Metodologia

 

Una part de la classe és magistral, en què la persona formadora explica aspectes teòrics i exemples relacionats amb un tema.

 

Una part de la classe és dinàmica de grup per tal d’assimilar continguts a través de la interacció i així conèixer l’eficàcia d’algunes tècniques de treball cooperatiu.

 

Una part de la classe és elaboració de la unitat didàctica, aplicant en cada sessió la temàtica treballada aquell dia.

 

Mètode d’avaluació

 

L’assistència és obligatòria (mínim: 80%).

 

Hi haurà un fòrum en línia entre cada sessió, on els docents podran aportar experiències relacionades amb la temàtica treballada el dia anterior, expressar dubtes, proposar temes, comentar documents didàctics, etc.

 

Al final del curs s’haurà d’haver elaborat la programació d’una unitat didàctica competencial.