« tornar

22015 - Programar i avaluar per competències. Transversal (pendent de reprogramació)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat
Data del 3 de febrer al 25 de maig de 2020. De 18:00 a 20:00
Dies Dilluns
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Les sessions afectades per la suspensió de l'activitat formativa, causada per la situació d'emergència sanitària que vivim, es recuperaran de manera presencial al més aviat possible i es pugui garantir la seguretat dels inscrits. Us farem saber les dates de realització així que puguem segons com es vagi desenvolupant la situació.

 

DESCRIPCIÓ

El curs pretén donar una visió sintètica de la feina docent de programació i avaluació utilitzant les competències curriculars. S’hi establiran, també, conceptes bàsics per a la gestió d’aquests aspectes en l’activitat quotidiana del professorat.

 OBJECTIUS

  • Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l’ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts…).
  • Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial.
  • Planificar activitats d’avaluació sobre alguna competència bàsica.
  • Analitzar el treball fet per competències (sobretot l’avaluació) en alguns centres.

 

CONTINGUTS

  • La programació de l’activitat a l’aula: la unitat didàctica.
  • L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari.
  • L’adequació i redacció d’objectius i continguts.
  • L’assoliment de competències.
  • L’avaluació.
  • L’examen crític d’alguns models de tractament competencial.