« tornar

22017 - Comentari lingüístic i literari. Llengua i literatura castellana

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Joan Estruch Tobella, Marcos Vicente Maurel
Data Del 7 de febrer al 3 d'abril de 2020. De 17:30 a 21:00
Dies Divendres
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
No col·legiat450,00€

DESCRIPCIÓ

Curs pràctic de comentari de text lingüístic i literari

OBJECTIUS

Conèixer els principals corrents metodològics de comentari de text

Aplicar les tècniques de comentari a una sèrie diversa i representativa de textos

Adaptar el comentari de textos als continguts dels diversos cursos de Secundària

Adaptar el comentari de textos a la diversitat de les aules

CONTINGUTS

Comentari lingüístic de textos de la literatura castellana i dels mitjans de comunicació

Comentari literari de poemes representatius de les diverses etapes de la literatura castellana

 

Distribució de continguts, hores lectives i sessions 

Professor

Continguts

 Dies

Hores lectives

Sessions

Francesc

Comentari lingüístic

Febrer: 7, 14, 21

10

3

Marcos

Comentari literari de textos medievals i del Segle d’Or

Febrer: 28;

Març: 6, 13 i 20

 10

3

Joan

 Comentari literari de textos dels segles XVIII-XX

Març:27;

Abril; 3

 10

 3