« tornar

202504 - Ensenyar química a secundària mitjançant l' elaboració de seqüencies didàctiques basades en la indagació i la modelització

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Ciències i matemàtiques
Modalitat Semipresencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data del 13 de gener al 23 de març del 2020. De 18:30 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla. Catalunya, 8
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

DESCRIPCIÓ

L’objectiu del curs és aprendre a elaborar seqüències didàctiques per a la química de l’ESO i primer curs de batxillerat de tipus indagatiu mitjançant l’elaboració de models, partint de les idees clau de la química (substància, model cineticocorpuscular, reacció química, teoria atomicomolecular, models atòmics, enllaç i estructura) des d’una perspectiva que té en compte l’evolució històrica dels conceptes i models.

 

CONTINGUTS

1. L’estructura conceptual de la química. El triplet de la química. Nivells de conceptualització. Models mentals i representacionals.

 

2. L’enfocament indagatiu i modelitzador en l’ensenyament de la química. L’elaboració de seqüències didàctiques.

 

3. El concepte de substància química. Canvis físics.

 

4. El model cineticorpuscular de gasos, líquids i sòlids.

 

5. La modelització atomicomolecular de la matèria.

 

6. Caracterització i interpretació de les reaccions químiques: macroscòpica i atomicomolecular.

 

7. El concepte de substància elemental i d’element químic i l’establiment de la taula periòdica dels elements químics.

 

8. L’elaboració de models atòmics i de l’estructura de les molècules.

 

9. Modelització de l’estructura i l’enllaç químic: relació estructura-propietats de les substàncies.

 

10.Presentació de les seqüències didàctiques elaborades pels participants en el curs.

 

METODOLOGIA

Presentació interactiva de les idees essencials del curs i disseny conjunt de seqüències didàctiques a través de l’elaboració d’un seguit de qüestions clau que serveixin per estructurar les seqüències. En la part no presencial cada professora/a aprofundirà en el fonament i l’elaboració d’una seqüència amb l’orientació del professor-ponent.

 

OBJECTIUS

Elaborar seqüències didàctiques de tipus indagatiu-modelitzador per a la química de l’ESO i el batxillerat.

 

AVALUACIÓ

Elaboració d’una seqüència didàctica que serà presentada en l’última sessió del curs.