« tornar

202200 - Qüestions imprescindibles de la GIEC-GEIEC-GBU

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data del 3 al 17 de febrer del 2020. . De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça on line
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

Descripció

Recorregut per la nova gramàtica de l’IEC (GIEC), recomanacions de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), diferències de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBIEC) respecte de la GEIEC i la GIEC i criteris per resoldre a l’aula punts conflictius del català.

 Metodologia

Activitats programades des del Moodle: elaboració de 15 blocs temàtics, en els quals es recomana la lectura dels diversos punts del dossier, es proposen frases que s’han de classificar d’acord amb tres ítems (a. registres formals, b. registres informals, c. ús general en tots els registres) i s’obren diversos espais de consulta i participació. A més, el dia de la classe presencial, Sessió presencial, 17 de febrer de 17 a 20 hores, es contrasten les solucions avaluades i es reforça l’espai de debat i reflexió dels nous criteris de l’IEC.

Objectius

A la finalització del curs el professorat assistent podrà:

Resoldre, amb criteris fonamentats, els dubtes que pot haver generat la nova gramàtica de l’IEC i determinar les diverses solucions, segons els registres, que cal afrontar tant en correccions i traduccions com en la formació i l’avaluació a l’aula.