« tornar

202201 - Gramàtica reflexiva i competencial: exercicis de gramàtica orientats a les PAU II (pendent de reprogramació)

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Anna Paradís Pérez, Ares Llop Naya, Ángel Gallego Bartolomé, Cristina Buenafuentes de la Mata, Ignacio Bosque, Lluïsa Hernanz
Data En suspensió i pendent de re programació. De 10:00 a 13:00
Dies dissabte
Adreça Rbla. Catalunya, 8 Col·legi de Llicenciats
Total hores 15
Preu
Col·legiat60,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores60,00€
No col·legiat95,00€

Atesa la situació d’emergència sanitària actual, el curs queda suspès i es farà de manera presencial tan bon punt la situació torni a la normalitat. Us informarem de les noves dates de realització del curs així que ens sigui possible.

DESCRIPCIÓ GENERAL

L’objectiu d’aquest curs, continuació d’un altre de l’Escola de tardor, és presentar als professors diferents exercicis de gramàtica i el seu aprofitament didàctic. Ens centrarem en els tipus d’exercicis que poden aparèixer en els exàmens de les PAU, com l’anàlisi inversa i els parells mínims, encara que també es proposaran altres classes d’exercicis: anàlisi directa, anàlisi de seqüències ambigües o exercicis d’elecció d’anàlisi.

L’objectiu general n’és afavorir una nova forma d’estudi de la gramàtica, transversal i orientada a les competències. Promovem un ensenyament de la gramàtica diferent, que busqui fomentar en els alumnes l’actitud inquisitiva i la capacitat crítica.

A través de la gramàtica, volem ensenyar a observar, a relacionar causes i efectes, a generalitzar i a argumentar. Per a això utilitzarem dades del castellà i el català, i en menor mesura, de l’anglès i el francès.

 METODOLOGIA

Les sessions seran pràctiques. Els professors plantejaran exercicis que s’aniran resolent conjuntament. Hi haurà una part de la sessió dedicada a “treball en grup” (tipus taller) per solucionar els exercicis.

 OBJECTIUS

- Plantejar una manera de tractar les dades gramaticals que fomenti la reflexió, la capacitat de generalització i la capacitat crítica.

- Presentar maneres pràctiques de treballar la gramàtica a l’aula.

- Accedir a través d’exercicis a les novetats teòriques de la Nueva gramática de la lengua española (2009) i de la Gramàtica de la llengua catalana (2016).

 CONTINGUTS

  1. Exercicis de gramàtica sobre subordinació
  2. Exercicis d’anàlisi inversa
  3. Exercicis de gramàtica sobre pronoms i funcions
  4. Exercicis de gramàtica sobre pronoms i funcions
  5. Exercicis de gramàtica sobre processos morfològics