« tornar

C203011 - Teaching writing successfully in the classroom online

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

Curs de 20 hores en llengua anglesa sobre l’expressió escrita en anglès per tal de donar eines als professors de llengua anglesa, opositors de secundària o EOI o docents de CLIL per tal de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge especialment utilitzant recursos tecnològics per a l’ensenyament en entorns virtuals o en línia.

La teoria lingüística ens servirà només com a base per analitzar i dissenyar activitats pràctiques i les seves implicacions metodològiques. A més es donaran materials concrets per practicar l’expressió escrita en els diversos contextos educatius i amb diversos tipus de textos: cartes informals, textos argumentatius, narratius, etc. També es tractarà el tema de l’avaluació de l’expressió escrita amb propostes alternatives a les més tradicionals insistint en l’ús de les noves tecnologies.

Objectius

  • Estudiar les diverses teories sobre l’expressió escrita i els seus elements amb les seves implicacions didàctiques i metodològiques per tal de millorar la tasca docent.
  • Introduir els tipus d’activitats d’expressió escrita i la seva aplicació pràctica.
  • Estudiar els elements que constitueixen el procés d’expressió escrita i el seu impacte en l’ensenyament de la llengua estrangera.
  • Dissenyar diferents activitats d’expressió escrita per afavorir el procés d’ensenyament i aprenentatge i la motivació de l’alumnat prioritzant l’ús de noves tecnologies, aplicacions o recursos que permeten l’ensenyament en línia.
  • Examinar els procediments per corregir i avaluar l’expressió escrita incidint en els que afavoreixin la tasca d’ensenyament telemàtic.

Continguts

-      La importància de l’expressió escrita a l’aula d’anglès.

-      El paper del professor en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita.

-      Diverses teories sobre l’ensenyament de l’expressió escrita.

-      Fases i elements del procés d’expressió escrita:

  • Recollida d’informació
  • Planificació.
  • Redacció
  • Revisió

-      Tipus de textos escrits segons l’objectiu del text i a qui s’adreça: per exemple, text informatiu, explicatiu, persuasiu (anunci per vendre un producte…).

-      Tipus d’activitats per a la pràctica de l’expressió escrita i exemples per utilitzar a l’aula d’anglès. L’ús de les noves tecnologies en el disseny d’activitats d’expressió escrita.

-      Avaluació i correcció de l’expressió escrita. Utilització de recursos telemàtics per a l’avaluació.

-      Bibliografia sobre el tema.

Avaluació

Els alumnes hauran de fer algunes tasques individuals sobre els materials de lectura i reflexió que es penjaran a l’espai Moodle, com a petites ressenyes o comentaris al fòrum i, com a treball final per obtenir el certificat, dissenyaran una unitat didàctica de dues o tres hores de classe per introduir a l’aula l’expressió escrita sempre incloent-hi una app o una eina tecnològica. Els temes els podran triar segons els seus interessos, el nivell educatiu i les necessitats didàctiques: projecte d’una revista, cartes formals, una carta al director d’un diari, cartes de queixa, narratives, treball sobre una pel·lícula o llibre…

-      Quina serà l’aplicació pràctica a l’aula dels coneixements obtinguts?

La reflexió teòrica i metodològica i els exemples d’activitats pràctiques del curs aniran orientats a posar a l’abast dels docents els elements bàsics per enriquir la seva pràctica pedagògica a l’aula millorant la integració de l’expressió escrita dintre de la pràctica lingüística i afavorint la seva motivació personal i la de l’alumnat. La tasca final es basarà també en un treball real adaptat a l’àmbit de cada professor en el qual es desenvoluparà la creativitat del docent i que posteriorment podrà implementar a la seva aula.

Nota: Aquest curs pot ser interessant per tenir i idees i recursos per a la preparació de les programacions didàctiques de les oposicions de secundària i Escola Oficial d’Idiomes.