« tornar

C203012 - First Steps into CLIL/Introducció a l’AICLE

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Laura-Agnes Boyd Cahué
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

El curs First Steps into CLIL és un curs en línea de 15 hores, que tindrà lloc del dia 1 al 10 de juliol de 2020. Aquest curs té una segona part, també de 15 hores del 10 al 20 de juliol, Further Steps into CLIL/AICLE.

Es tracta d'una introducció bàsica dels principis teòrics i pràctics de la metodologia CLIL/AICLE. Aquest curs està adreçat a professorat de primària i secundària de qualsevol matèria no lingüística amb un nivell mínim d'anglès B2, així com a professorat d'anglès interessat en aquesta metodologia.

Consta de dos mòduls i una tasca final. S'hi presenten aspectes teòrics i pràctics que permeten accedir al coneixement de l'enfocament CLIL/AICLE, i s'ofereixen elements i eines per poder elaborar material per implementar a l'aula.

Metodologia

La metodologia emprada en aquest curs es basa en el "learning by doing" (metodologia orientada a l'acció). Els participants seran els responsables del seu aprenentatge, i amb la retroacció contínua per part dels tutors/es, aniran construint el coneixement pas a pas.

A partir de l'input rebut, els participants hauran de desenvolupar diferents tipus de tasques de reflexió, de lectura i de producció de tipus pràctic. Al final del curs, hauran de crear una activitat competencial CLIL/AICLE que pugui ser aplicada a l'aula.

Continguts

  • Reflexió sobre la metodologia CLIL.
  • Eines per potenciar el desenvolupament dels processos cognitius dels alumnes.
  • Relació entre llengua i contingut.
  • Bastides (scaffolding strategies) per facilitar l’aprenentatge a l’alumnat.

Objectius

  • A la finalització del curs el professorat assistent podrà:
  • Conèixer el marc teòric de Content and Language  Integrated Learning (CLIL)/Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE).
  • Treballar el desenvolupament del pensament crític de l'alumnat.
  • Treballar la relació contingut/llengua.
  • Crear una activitat competencial CLIL/AICLE amb bastides de contingut i llengua (scaffolding).

Avaluació

L'avaluació dels curs és formativa i sumativa, és a dir, s'avaluen totes les tasques que es fan al llarg del curs, així com l'activitat final, i es dona el feedback corresponent per tal de poder-les millorar en el cas que sigui necessari.