« tornar

203012 - First Steps into CLIL/Introducció a l’AICLE

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Laura-Agnes Boyd Cahué, M. Rosa Pérez Bohigas
Data de l'1 al 26 de juliol. De 23:00 a 0:00
Dies Tots els dies
Adreça On line
Total hores 30
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

El curs First Steps into CLIL és un curs en línia de 30 hores. Es tracta d’una introducció bàsica dels principis teòrics i pràctics de la metodologia CLIL/AICLE. Aquest curs està adreçat a professorat de primària i secundària de qualsevol matèria no lingüística amb un nivell mínim d’anglès B2, així com a professorat d’anglès interessat en aquesta metodologia.

Consta de cinc mòduls, en els quals es presenten aspectes teòrics i pràctics que permeten endinsar-se en el coneixement de l’enfocament CLIL/AICLE, i s’ofereixen elements i eines per poder elaborar material per implementar a l’aula.

 Objectius

  • Conèixer el marc teòric de Content and Language Integrated Learning (CLIL)/Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE).
  • Treballar el desenvolupament del pensament crític de l’alumnat.
  • Treballar la relació contingut/llengua.
  • Reconèixer la importància de les preguntes conductores (Driving Questions).
  • Potenciar la creació de rúbriques com a eina d’avaluació.
  • Conèixer exemples d’activitats CLIL/AICLE.
  • Crear activitats competencials CLIL/AICLE amb bastides de contingut i llengua
  • (Scaffolding).

 Metodologia

La metodologia emprada en aquest curs es basa en “learning by doing” (metodologia orientada a l’acció). Els participants seran els responsables del seu aprenentatge i, amb la retroacció contínua per part dels tutors, aniran construint el coneixement pas a pas.

A partir de l’input rebut, els participants hauran de desenvolupar diferents tipus de tasques, de reflexió, de lectura i de producció de tipus pràctic. Al final del curs, hauran de crear una activitat competencial CLIL/AICLE que pugui ser aplicada a l’aula.

 Avaluació

L’avaluació dels curs és formativa i sumativa, és a dir, s’avaluen totes les tasques que es fan al llarg del curs així com la tasca final, i es dona el corresponent feedback per tal de poder-les millorar en el cas de que sigui necessari.