« tornar

203100 - La Filosofia 3/18 a secundària: escoltar, parlar i escriure

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ètica i filosofia
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jordi Nomen Recio
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

El curs busca mostrar la Filosofia 3/18 com a eina per al pensament crític, creatiu i curós (ètic). Es presenten, per a la secundària, dos programes: Lògica, per al primer cicle, i Ètica per al segon, amb els grans eixos metodològics del projecte: el diàleg filosòfic, la creació de la comunitat de recerca, un nou paper del mestre i el treball de les habilitats de pensament.

 Objectius

  • Conèixer el projecte de Filosofia 3/18.
  • Aprendre metodologies innovadores: diàleg filosòfic i creació de comunitats de recerca.
  • Aprofundir en els programes de Lògica i Ètica-Ciutadania per a l’ESO.
  • Iniciar l’avaluació figuroanalògica a l’aula.
  • Reflexionar sobre el paper del docent a l’aula de secundària.
  • Prendre consciència del treball en les habilitats de pensament amb l’alumnat de secundària.

 

Metodologia

Es pretén combinar l’explicació dels aspectes més teòrics amb la pràctica de les activitats que els posen en context a la secundària. Es vol fomentar el diàleg filosòfic i la creació d’una petita comunitat de recerca cooperativa en el curs, treballar diverses habilitats de pensament i mostrar un nou paper del mestre a l’aula.

 Avaluació

Cadascuna de les sessions finalitza amb una avaluació figuroanalògica dels assistents sobre el seu aprofitament. Aquesta avaluació utilitza símbols per mostrar i compartir una reflexió a l’entorn de l’assoliment dels objectius proposats.