« tornar

C203201 - Joan Brossa i la poesia experimental

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Judith Barnés Martín
Data del 10 al 16 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

Per tal d’aprofundir en els processos creatius i en la manera com Joan Brossa concebia la creació poètica, oferim un programa formatiu per eixamplar el concepte de poesia i experimentar amb el llenguatge poètic des de diferents vessants: experimentació literària, visual, sonora i performàtica. Per tal de fer-ho possible, partirem de la creació poètica brossiana i ens obrirem a la creació contemporània acompanyats d’altres creadors que segueixen l’estela brossiana, tant des del punt de vista del disseny gràfic com de les escriptures radicals i l’experimentació sonora i performàtica.

Objectius

  • Tenir un coneixement més ampli sobre la poesia experimental i la creació contemporània.
  • Posar el focus d’atenció en els processos creatius i no tant en els resultats.
  • Desenvolupar projectes educatius transversals a l’aula.
  • Fer ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials des d’un punt de vista creatiu.

Metodologia

Cada sessió se centrarà en un gènere creatiu diferent: poesia literària, poesia visual, performance i creació sonora. El curs serà extremadament pràctic i participatiu. Hi haurà molt de diàleg i el treball compartit, malgrat la virtualitat del curs, serà habitual. Cada sessió començarà amb una pregunta o un exercici que activarà la sessió i en cada sessió es presentaran creadors contemporanis afins a Brossa. Es donaran recursos i eines per aplicar i treballar a l’aula. De fet, es demanarà als participants que facin una memòria visual a partir de l’aprenentatge adquirit durant les diferents sessions. Aquestes memòries seran presentades a la darrera sessió de treball.

Calendari de sessions en temps real

10, 13, 14 , 15 i 16 de juliol  de 8.30 a 10 h 

Avaluació

Cada sessió començarà amb una pregunta o un exercici que activarà conceptes i dinàmiques. A més, entre les diferents sessions es demanarà als participants que preparin materials que seran tractats a la sessió següent.

La memòria visual a presentar durant la darrera sessió acabarà de fer visible el correcte assoliment dels objectius.