« tornar

203208 - Qüestions imprescindibles de la GIEC, GEIEC i GBU

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data de l'1 al 10 de juliol. De 23:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça on line
Total hores 30
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Recorregut per la gramàtica de l’IEC (GIEC), recomanacions de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), diferències de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU) respecte de la GEIEC i la GIEC i criteris per resoldre a l’aula punts conflictius de la llengua catalana.

 Objectius

Resoldre, amb criteris fonamentats, els dubtes que pot haver generat la nova gramàtica de l’IEC i argumentar les diverses solucions, segons els registres, tant en correccions i traduccions com en la formació i l’avaluació a l’aula.

 Metodologia

Activitats programades des del Moodle: elaboració de 15 blocs temàtics, en els quals es recomana la lectura dels diversos punts del dossier, es proposen frases que s’han de classificar d’acord amb 3 ítems (a. registres formals, b. registres informals, c. ús general en tots els registres) i s’obren diversos espais de consulta i participació. A més, en un fòrum de consultes, es contrasten les solucions avaluades i es reforça l’espai de debat i reflexió dels nous criteris de l’IEC.

 Avaluació

Proposta de 45 frases puntuables, amb tres opcions de resposta, representatives de les novetats de la nova gramàtica, que permetran veure la distinció entre la norma anterior i l’actual, matisant la solució segons el registre lingüístic. A més, hi haurà els diversos espais de consulta del Moodle i s’obriran fòrums de participació, que també seran puntuables.