« tornar

C203208 - Registres formals i informals de la GEIEC I

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals en temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Horari de les sessions virtuals en temps real

6, 8, 10 de juliol, de 16 h a 17 h

Descripció

Exposició i debat de registres formals i informals a partir de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) i criteris per resoldre a l’aula punts conflictius de la llengua catalana.

Metodologia

Activitats programades des del Moodle i la plataforma Teams: elaboració de 15 blocs temàtics, en els quals s’exposen diverses qüestions gramaticals exemplificades, on es comentarà el grau de viabilitat normativa. S’obriran fòrums i xats per comentar qualsevol dubte generat.

Objectiu

A la finalització del curs el professorat assistent podrà:

Resoldre amb bon criteri els dubtes que pot haver generat la GEIEC i argumentar-ne les solucions, segons els registres, tant en correccions i traduccions com en la formació i l'avaluació a l'aula.

Criteris d’avaluació

Proposta de 45 frases puntuables, amb tres opcions de resposta representatives de les novetats de la GEIEC, que permetran veure la distinció entre la norma anterior i l’actual, matisant la solució segons el registre lingüístic. A més, hi haurà els diversos espais de consulta del Moodle i s’obriran fòrums de participació, que també seran puntuables.

Continguts

1. Conceptes previs:

a)       Els registres formals i informals i relació amb la normativa

b)       Les marques normatives bàsiques: no acceptable, s’evita i preferible

c)       Criteris d'avaluació en l’ensenyament

2. Sintaxi:  construccions pronominals de subjecte indefinit, pronoms febles d’acusatiu i datiu, alternança de preposicions àtones, la predicació verbal, duplicats pronominals, construccions pleonàstiques, usos lexicalitzats dels pronoms en i hi, la preposició a davant de CD, locucions i connectors, etc.

3. Morfologia: nombre dels noms propis, flexió verbal, plurals, alteracions en els verbs seguits de pronom feble.