« tornar

203211 - Captivar llegint: els secrets de la lectura expressiva

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Jaume Macià Guilà
Professorat Jaume Macià Guilà
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Aquest taller ofereix una metodologia eficaç i divertida per fer que estudiants i professors siguem tan comunicatius llegint en veu alta com ho som conversant. Assessorats per actors i actrius (de teatre o de doblatge), les sessions revelaran tècniques per a una lectura ben expressiva.

Quantes vegades un bon text s’ha convertit en soporífer quan és llegit per algú poc destre? La realitat és que, malgrat tot, no són pas tants els qui saben llegir en veu alta d’una manera que ens sedueixi. I això sorprèn en un moment en què l’oralitat adquireix molta importància social i en què saber llegir per a una audiència esdevé una habilitat ineludible. Aprendre a llegir en veu alta és recrear el text i també una manera que té el professorat de constatar-ne la comprensió per part de l’alumnat i d’orientar-lo cap a altres pràctiques orals.

 Objectius

  • Ser més conscient de la importància d’una lectura ben expressiva per comunicar adequadament el sentit i la intenció del text (fent-lo més interessant i, doncs, durador en la memòria), per demostrar que el text ha estat perfectament comprès i per donar peu a altres pràctiques d’expressió oral.
  • Conèixer millor la rellevància de l’instrument vocal, la seva constitució, els seus límits i les seves possibilitats. Destriar i usar separadament les diferents qualitats de la veu a l’hora d’expressar diferents paràmetres lingüístics i emocionals, d’acord amb les característiques del text i la personalitat de l’intèrpret.
  • Aprendre a tenir cura de la veu i aconseguir una bona respiració, impostació, projecció de la veu, etc.
  • Saber implementar en la lectura presencial els elements paralingüístics que hi escaiguin (especialment el gest i el contacte ocular), recorrent a tècniques extretes del teatre o del doblatge, a fi d’assolir una comunicació plena.
  • Preparar una lectura en veu alta fidel al text, clara i correcta, fent ús de codis que en marquin els segments que la podrien dificultar o que requereixin una dinàmica expressiva concreta.
  • Familiaritzar-se amb l’ús de rúbriques per valorar una intervenció lectora i així poder-la millorar.

 

Metodologia

El taller és concebut com a totalment pràctic, de manera que els docents experimenten un guany en expressivitat i una metodologia que poden traslladar al seu alumnat amb eficàcia. Les explicacions serveixen per donar un fonament a les diferents activitats de treball vocal i de lectura prosòdica, clarament centrals. Encara que s’hi utilitzaran sovint tècniques tretes del món del teatre (o del doblatge), totes les pràctiques es faran llegint textos diversos, sigui individualment o en grup. Es treballarà en les fases prèvia i posterior a l’execució de la lectura expressiva, és a dir, en les estratègies per preparar-la i en l’ús de rúbriques que permetin valorar-la i, doncs, millorar-la.

 Avaluació

L’assistent prepararà, per al darrer dia del taller, la lectura expressiva d’un fragment literari. Un cop treballat a l’aula i valorat per la resta del grup, en penjarà l’àudio i una descripció en la plataforma digital que s’indiqui.