« tornar

203215 - Didàctica del llatí en llatí

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

L’objectiu principal del curs és ensenyar els docents de llatí, fonamentalment a Batxillerat, a promoure l’assimilació directa per part de l’alumnat de les semblances entre la llengua llatina i la pròpia i un aprenentatge més intuïtiu. Es mostren estratègies per introduir, gradualment i moderada, el llatí parlat a les classes de l’ensenyament secundari postobligatori, com a complement de la metodologia tradicional d’anàlisi, traducció i teoria gramatical, i auxili per a l’obtenció de graus.

Es fa una retrospecció acadèmica dels intents històrics i la seva propedèutica per reactivar el llatí viu en paral·lel a la gramàtica, que no és pas rebutjada, des dels primers humanístics fins als representants actuals.

S’exposen les aproximacions metodològiques existents a la prosòdia, l’ortografia, la semàntica, la lexicografia (també de neologismes), la sintaxi i la pragmàtica. Es treballa amb el concepte de frase i amb aquelles percentualment més utilitzades.

Es presenta també una panoràmica dels mitjans (com ara pàgines d’internet, material escrit i audiovisual, recursos de diversa mena) i les escoles o els mètodes educatius vigents, en el seu diferent nivell d’èxit.

S’intenta incentivar la lectura directa del llatí amb textos senzills i simplificats, especialment en relació amb les lectures de Selectivitat, més enllà dels que ja han estat editats.

S’ensenyen al docent estratègies articulades per tal de produir aquest material. S’espera que l’assistent a aquest curs pugui sentir-se capaç de motivar els seus estudiants a utilitzar a classe frases per a expressar conceptes d’ús habitual i de crear material de suport per a la lectura directa del llatí.

 Objectius

  • Utilitzar mecanismes per practicar el llatí viu a l’aula, fonamentalment al Batxillerat.
  • Tenir una perspectiva àmplia i aprofitable de la història de la revitalització del llatí parlat en els darrers cinc segles.
  • Posar en pràctica tècniques per a la producció de textos llatins simplificats.

 

Metodologia

El curs serà majoritàriament en llengua llatina oral, tot mostrant amb la mateixa pràctica fórmules i diccions habituals. De les tres parts: Mitjans, Filosofia didàctica del llatí i Pràctica. Aquestes parts estan distribuïdes de manera que cada part ocupi una hora de les tres diàries. S’utilitzarà el projector i la pantalla. A la primera part es presenten els mitjans en línia per a ús dels docents. A la segona, se seguirà un fil argumental que va dels primers mètodes als més moderns. A la tercera, se seguirà una línia des dels exercicis amb paraules, interactius per als mateixos assistents, l’ús de frases i termes en una classe en llatí simulada, la lectura fàcil, tests (o potser kahoots) i qüestions a respondre en llatí a petits textos, la redacció d’articles i blogs i els col·loquis a l’estil de l’aprenentatge de les llengües modernes.

 Avaluació

Es demana a l’alumnat dos exercicis complets preparats per a la pràctica viva del llatí, en qualsevol de les modalitats ensenyades: exercicis amb paraules, interactius per als mateixos assistents, simplificació de textos per a lectura fàcil, tests (o potser kahoots) i qüestions a respondre en llatí a petits textos, la redacció d’articles i blogs i els col·loquis a l’estil de l’aprenentatge de les llengües modernes.