« tornar

C203215 - Didàctica del llatí en llatí: propostes metodològiques per al batxillerat

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Daniel Alvarez Gomez
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

Aquest curs ensenya als docents de llatí, sobretot a batxillerat, a practicar i promoure l’aprenentatge intuïtiu i natural d’aquesta llengua. Es mostren estratègies per a introduir el llatí parlat a les classes de batxillerat, com a complement de la metodologia tradicional d’anàlisi gramatical i traducció. Es dona una panoràmica històrica de la didàctica viva del llatí i s’exposen les aproximacions metodològiques existents.

Metodologia

La llengua en què s’imparteix el curs és el llatí d’ús actual a les acadèmies vigents (Vivarium, Caelum, etc.), si bé el català serà llengua auxiliar. Es desenvolupa en la plataforma de moodle i està dividit en tres parts:

 • Història de la didàctica del llatí.

 • Recursos.

 • Pràctica.

Cada dia es tocaran els tres apartats, cadascun dels quals es basa en una exposició o lliçó audio-visual en llatí. La temàtica de cada dia evoluciona des de la gramàtica fins a tractar les quatre destreses de l’ensenyament de llengües vives. D’acord amb l’exposició, l’alumnat té al seu abast material relatiu als temes estudiats, de caire documental, bibliogràfic, audio-visual, així com breus qüestionaris, que completaran el contingut curricular de cada hora. Paral·lelament, estarà actiu un fòrum en què es penjaran a diari temes relatius a les tres parts de l’assignatura, els quals generaran fils de conversa en què es demanarà participació, ja sigui en llatí o en català.

Continguts

 • Història de la didàctica del llatí. Exposició de la història de la llatinitat rediviva o revitalitzada des de l’Humanisme, passant per Guarino da Verona, Nebrija, Erasme, Vives, Comenius fins arribar a Ørberg i les escoles actuals, tot incidint en la filosofia practicada i l’enfocament metodològic.

 • Recursos. L’exposició dels mitjans, tant en línia com físics, a l’abast del docent per a practicar el llatí viu: arxius de textos, cursos, certàmens, conferències, lèxics, escoles, llibres de text, de lectura gradual, mètodes, premsa.

 • Pràctica. Aplicació visible de la metodologia d’aprenentatge de les llengües modernes amb exercicis interactius per als mateixos assistents, l’ús de frases i termes en una classe en llatí simulada, lectura fàcil, qüestionaris, etc.

 Objectius

 • Ensenyar als docents de llatí, fonamentalment a batxillerat, mecanismes per a practicar el llatí viu a l’aula.

 • Donar una perspectiva àmplia i aprofitable de la història de la revitalització del llatí parlat en els darrers cinc segles. 

 • Mostrar tècniques per a la producció d’exercicis de llatí viu, tant per a la gramàtica com per a les quatre destreses lingüístiques.

Avaluació

 • Breus qüestionaris sobre els continguts de cada apartat.

 • Llliurament corresponent de tasques i interacció en crear i practicar exercicis.

 • Participacions al fòrum i/o les propostes de nous temes (en llatí o en català).

 • Per completar el curs, es demanen dos exercicis complets preparats per a la pràctica viva del llatí, en qualsevol de les modalitats ensenyades.