« tornar

203216 - Les Metamorfosis d’Ovidi en literatura i l’art (2)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ana Valero Rubio
Data de l’1 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

Aquest curs pretén continuar comentant diferents mites clàssics i analitzar-ne la influència en obres literàries i artístiques. El curs constarà de set sessions presencials i l’últim dia es farà una sortida pel centre de Barcelona. No és necessari haver fet el curs anterior perquè els mites s’estudien i analitzen de manera independent.

 Objectius

  • Reflexionar sobre la importància de la mitologia en la nostra cultura.
  • Analitzar com els mites han quedat immortalitzats reiteradament per poetes, pintors i escultors, especialment en el Renaixement i el Barroc.
  • Aportar materials, textos i imatges que siguin útils per a la pràctica docent.

 

Metodologia

Seguirem una metodologia teoricopràctica, orientada al coneixement i a la identificació dels mites representats en diferents obres literàries i artístiques.

Les classes s’enfocaran des d’una perspectiva molt participativa en la qual els alumnes aportaran tant els seus coneixements previs com les seves valoracions sobre els mites i les obres proposades. En aquest sentit, es fomentarà el comentari, la discussió i el diàleg tant en petit grup com amb el grup-classe.

 Avaluació

Es duran a terme activitats d’aprenentatge, que consistiran en l’anàlisi i el comentari de textos literaris i/o d’altres manifestacions artístiques, les quals permetran comprovar l’aprofundiment i la consolidació dels coneixements i les competències adquirits.