« tornar

203302 - Món monàstic: cultura, litúrgia, art i música

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Eduardo Carrero Santamaria, Maria Incoronata Colantuono
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

El curs es proposa presentar el món dels monestirs a través de la relació entre arquitectura, simbolisme litúrgic i música. Seguirem un itinerari al voltant dels monestirs com a centres d’irradiació espiritual i artística i models de civilització per a Europa.

Les peculiaritats de cada orde monàstic i de cada expressió cultural i artística s’interpretaran a través de l’experiència directa de percepció de l’espai i del temps. El que encara veiem en l’arquitectura dels monestirs, el que oïm en el cant litúrgic monòdic o polifònic, el que mirem en un fresc romànic, el que encara podem percebre en la celebració d’un ofici litúrgic és emanació d’unes creences i d’una manera de viure que s’eixamplava fins a l’àmbit profà i que encara es respira avui en dia.

El fil conductor del curs és el sistema litúrgic, element imprescindible del culte i de la cultura monàstica, incloent-hi totes les seves manifestacions artístiques.

Objectius

  • Reconèixer les peculiaritats artístiques i l’esperit dels llocs de la cultura monàstica.
  • Familiaritzar-se amb l’audició del repertori dins el respecte de la seva peculiaritat de pregària, tot afavorint la percepció de l’espai arquitectònic a través d’un apropament estètic, en el sentit etimològic d’aisthesis (percepció sensible), fomentant així nous processos de comprensió del passat.
  • Tenir eines que facilitin la comprensió de la vida dels monestirs i de la seva producció cultural i artística, no com a fenomen aïllat, sinó com a part integrant de la història de l’art, de la litúrgia, de la societat i de la cultura.

 Metodologia

El curs segueix una metodologia enfocada a l’ensenyament i utilització dels llenguatges i de les eines pròpies de l’art i de la musica dins el context de la societat medieval. Les sessions han estat plantejades com a training intensiu per a professors de matèries humanístiques i artístiques per tal de crear un fòrum d’intercanvi entre professionals de la música i de l’art medieval.

El projecte consisteix en presentar el món artístic i musical amb el seu llenguatge, la seva sintaxi, el seus estils i les seves possibilitats expressives. La metodologia de treball preveu classes frontals amb activitats que tenen com a finalitat la construcció de material didàctic que es pugui fer servir per a la tasca docent.

 Avaluació

Presentació de plànols dels edificis monàstics, de pintures murals i de les obres d’escultura per a la individualització de les característiques bàsiques de cada orde religiós, àrea geogràfica i època de construcció.

Projecció de manuscrits per avaluar el grau de coneixement dels criteris bàsics per a la individuació de les principals tipologies libràries monàstiques.

Audició del repertori presentat com a instrument d’avaluació de les capacitats adquirides en el reconeixement dels estils de composició i dels continguts.