« tornar

C203303 - Les idees que han canviat el món contemporani. Una visió competencial

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Felip de Vicente Algueró
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Horari Sessions virtuals

dies 10 13,14, 15, 16 i 17 de luliol de 11 a 13:15h

Descripció

Per comprendre els canvis socials, cal entendre les ideologies que han influït en aquests canvis. El curs ofereix claus per actualitzar científicament i didàctica els grans moviments ideològics dels segles XIX i XX, tot lligat al currículum de 1r i 2n de batxillerat.

Objectius

  • Entendre millor les ideologies.
  • Relacionar millor els canvis socials i els ideològics.
  • Disposar de materials didàctics útils per a les classes.
  • Millorar els recursos per tal de contribuir a les competències específiques de les Ciències Socials, especialment la competència en la dimensió temporal d’experiència social humana i la competència en la crítica de les fonts històriques.

Metodologia

Classes virtuals en temps real amb suport de PowerPoint i diversos materials (textos, imatges...).

Avaluació

Participació i assistència.