« tornar

203305 - Desxifrant el codi: iconografia i iconologia de les grans obres d’art

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

L’obra d’art: el que es veu i el que s’amaga. La descripció de l’obra: elements tècnics. El codis artístics: anàlisi de les fonts literàries (mitologia grecoromana, la Bíblia). Corpus d’obres: obres emblemàtiques que formen part del temari d’història a secundària, d’història del món contemporani i de l’art a batxillerat

 Objectius

  • Identificar el significat simbòlic de les obres d’art.
  • Ser capaç de transmetre les claus a l’alumne.
  • Organitzar la descripció de l’obra de forma sistemàtica i pautada.

 

Metodologia

Analitzar obres emblemàtiques de la història de l’art per entendre el significat profund i desentranyar els codis que les feien comprensibles als contemporanis.

Vincular-les als fets històrics i culturals de les societats en les quals van ser creades i a les peripècies personals dels seus creadors.

Valoració i comentari d’obres per part de l’alumne.

Plantejament pedagògic. L’obra d’art a l’aula: resoldre l’enigma.

 Avaluació

Treball a partir de dinàmiques de grup: 1,2,4. Cicle de Kolb. Activitats de síntesi: presentació i interpretació per part de l’alumne d’una obra d’art.