« tornar

C203305 - Desxifrant el codi: iconografia i iconologia de les grans obres d’art

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joaquim Molina Urquizu
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals en temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats en línia (no en temps real).

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

Descripció

L’obra d’art: el que es veu i el que s’amaga. La descripció de l’obra: elements tècnics. El codis artístics: anàlisi de les fonts literàries (mitologia grecoromana, la Bíblia). Corpus d’obres: obres emblemàtiques que formen part del temari d’història a secundària, d’història del món contemporani i de l’art a batxillerat.

Objectius

 • Identificar el significat simbòlic de les obres d’art.
 • Ser capaç de transmetre les claus a l’alumne.
 • Organitzar la descripció de l’obra de manera sistemàtica i pautada.

Metodologia

 • Analitzar obres emblemàtiques de la història de l’art per entendre’n el significat profund i desentranyar els codis que les feien entenedores als contemporanis. 
 • Vincular-les als fets històrics i culturals de les societats en les quals van ser creades i a les peripècies personals dels seus creadors. 
 • Valoració i comentari d’obres per part de l’alumne. 
 • Plantejament pedagògic. L’obra d’art a l’aula: resoldre l’enigma. 

El curs es realitzarà mitjançant activitats síncrones i asíncrones. Les dates i hores de connexió en temps real seran: 

 • Dimecres 1 de juliol, d’11.30 a 13 h
 • Divendres 3 de juliol, d’11.30 a 13 h
 • Dilluns 6 de juliol, d’11.30 a 13 h
 • Dimecres 8 juliol, de 12.30 a 13.30 h
 • Divendres 10 juliol, d’11.30 a 13 h

Avaluació

 Treball a partir de dinàmiques de grup: 1,2,4. Cicle de Kolb. Activitats de síntesi: presentació i interpretació per part de l’alumne d’una obra d’art.