« tornar

203308 - L’art com a eina del poder a l’antiguitat

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan García Targa
Data de l’1 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

La representació dels personatges rellevants al llarg de l’antiguitat va ser una eina més per consolidar el poder localitzant aquests referents als llocs estratègics de l’espai urbà.

Recreacions idealitzades que perpetuen la imatge jove i digna per justificar el seu estatus i l’origen del seu poder i les representacions més realistes i/o properes al personatge potser per localitzar en espais més privats al llarg del seu període de poder són els extrems d’una mateixa idea.

Al llarg del curs es pretén fer un recorregut de com aquesta idea es materialitza al llarg del temps, des de Mesopotàmia, passant per Egipte, fins a la Xina o Grècia i Roma. La forma de les representacions, els materials escollits, les tendències estètiques, els artistes al servei del poder, la gestió dels espais on es localitzen o els materials que se seleccionen són alguns dels trets definitoris de les realitzacions artístiques, ara evidències materials d’un moment històric.

Es barreja, doncs, història, arqueologia, art i sociologia del poder establint els canvis, les semblances i les diferències al llarg del temps i com ha evolucionat fins a l’actualitat al nostre entorn més proper.

 Objectius

  • Breu localització geogràfica, cultural i cronològica de les diverses cultures analitzades.
  • Imatge humana: per què?, des de quan?
  • El valor de la imatge a les societats antigues.
  • Localització de la representació: espais públics i privats.
  • Entre el realisme i l’idealisme: contextos i localitzacions de l’obra artística i ús polític.
  • Identificació dels objectius del poder que encarrega l’obra, selecciona la seva localització i com es representen el o els individus.

 

 Metodologia

En tractar-se d’un curs en línia, la metodologia serà la següent:

  • Elaboració d’un dossier per part del professor on s’estableixen les línies definitòries de cadascun dels moments històrics que s’analitzen, amb obres o peces de referència bàsica en cadascun dels moments analitzats que serà completada amb la bibliografia corresponent.
  • Enviaments de dues imatges per motivar les interpretacions per part dels alumnes a partir de la lectura del dossier, dels articles de bibliografia.
  • Reflexions en línia al voltant dels temes suggerits durant el curs.

 

Avaluació

El seguiment del curs en línia, el grau de participació i efectuar breus comentaris o reflexions individuals