« tornar

C203308 - L’art com a eina del poder a l’antiguitat

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan García Targa
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

La representació dels personatges rellevants al llarg de l’antiguitat va ser una eina més per consolidar el poder localitzant aquests referents als llocs estratègics de l’espai urbà.

Recreacions idealitzades que perpetuen la imatge jove i digna per justificar el seu estatus i l’origen del seu poder i les representacions més realistes i/o properes al personatge potser per localitzar en espais més privats al llarg del seu període de poder són els extrems d’una mateixa idea.

Al llarg del curs es pretén fer un recorregut de com aquesta idea es materialitza al llarg del temps, des de Mesopotàmia, passant per Egipte, fins a la Xina o Grècia i Roma. La forma de les representacions, els materials escollits, les tendències estètiques, els artistes al servei del poder, la gestió dels espais on es localitzen o els materials que se seleccionen són alguns dels trets definitoris de les realitzacions artístiques, ara evidències materials d’un moment històric.

Es barreja, doncs, història, arqueologia, art i sociologia del poder establint els canvis, les semblances i les diferències al llarg del temps i com ha evolucionat fins a l’actualitat al nostre entorn més proper.

Objectius

 

  • Breu localització geogràfica, cultural i cronològica de les diverses cultures analitzades.
  • Imatge humana: per què?, des de quan?
  • El valor de la imatge a les societats antigues.
  • Localització de la representació: espais públics i privats.
  • Entre el realisme i l’idealisme: contextos i localitzacions de l’obra artística i ús polític.
  • Identificació dels objectius del poder que encarrega l’obra, selecciona la seva localització i com es representen el o els individus.

Metodologia

En tractar-se d’un curs en línia, la metodologia serà la següent:

  • Elaboració d’un dossier per part del professor on s’estableixen les línies definitòries de cadascun dels moments històrics que s’analitzen, amb obres o peces de referència bàsica en cadascun dels moments analitzats que serà completada amb la bibliografia corresponent.
  • Enviaments de dues imatges per motivar les interpretacions per part dels alumnes a partir de la lectura del dossier, dels articles de bibliografia.
  • Reflexions en línia al voltant dels temes suggerits durant el curs.

Calendari de sessions virtuals

Dies laborables, de 18 h a 21 h

 Programa

Primer mòdul

Presentació dels alumnes i del programa a desenvolupar. Imatge humana: per què?, des de quan? El valor de la imatge a les societats antigues

Localització de la representació: espais públics i privats. Reflexió al voltant de la imatge i la política al passat i el present

Segon mòdul

Es pot parlar d’imatges de poder a la Prehistòria? Les venus com a objectes mòbils constituïen una imatge de poder? Un símbol de la fertilitat? Ambdues coses, altres?

Vincles entre vida a poblats estables, urbanisme, diferenciació social. Urbanisme i política. Centres com Gobekli Tepe, Nevali Çori a Turquia, entre altres.

Tercer mòdul

Mesopotàmia: Introducció i contextualització geogràfica. Urbanisme, poder, política: Ur, Mari com a exemples rellevant. Sistemes de reflectir el poder amb la imatge: escribes, reis, rituals de construcció.

Quart mòdul

Egipte: introducció i contextualització geogràfica. Jerarquització social, estatus i poder. Exemples de l’ús del poder i els mecanismes de la seva difusió: Amenofis IV i la tradició de la imatge de Tell el Amarna.

Cinquè mòdul

Grècia: introducció i contextualització geogràfica. La Grècia de l’edat del bronze: Cnossos i Micenes. L’evolució de la imatge durant el període arcaic, clàssic i hel·lenístic. El poder econòmic, la imatge pública i l’ascens al poder a les ciutats.

Sisè mòdul

Roma: introducció i contextualització geogràfica. El paradigma de l’ús de la imatge. El culte imperial i els precedents republicans. La manipulació de la imatge: l’aspecte al context públic i al privat.

Setè mòdul

Cultura maia: introducció i contextualització geogràfica. Les dinasties de governants i els sistemes d’accés al poder. L’origen del poder dels governants i del seu manteniment. Les dinasties i les estratègies: lluita entre ciutat i expansió del poder.

Recursos

Abans d’iniciar-se el curs es farà arribar bibliografia. Cadascuna de les classes disposarà d’una presentació amb imatges que serveixin als alumnes com a referència. Cada mòdul anirà acompanyat d’una reflexió per mitjà d’imatges o d’una citació rellevant que ajudi a entendre el context de cada cultura analitzada.

Avaluació

El seguiment del curs en línia, el grau de participació i efectuar breus comentaris o reflexions individuals al voltant d’algunes peces rellevants.