« tornar

203400 - El color i la química a través de relats. Proposta de treball

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat M. del Tura Puigvert Masó, Rosa M. Melià Avià
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

Des de la química del color, desenvolupada al llarg dels últims segles, presentem un recull de recursos per al professorat de secundària, a fi de mostrar l’evolució d’idees que han fonamentat la química bàsica que ensenyem actualment a l’aula.

 Objectius

  • Reflexionar sobre com han sorgit històricament els conceptes químics.
  • Treballar relats històrics i/o actuals per poder visualitzar l’evolució de conceptes químics.
  • Organitzar de manera cooperativa un treball o projecte interdisciplinari basat en l’evolució històrica de la química.
  • Generar una rúbrica acotada i àgil que permeti valorar grupalment i individualment les activitats/projectes treballats.
  • Analitzar la col·laboració històrica entre els diversos camps científics com la física i la química.

 Metodologia

Anàlisi individual i en grup de textos il·lustratius d’idees que van conduir a l’elaboració dels conceptes que basteixen la química teòrica, interrelacionant els continguts.

De fet, la metodologia central es basa en l’aprenentatge basat en competències (ensenyament del currículum basat en l’estudi de casos històrics reals) i pot servir de base per a la proposta de projectes. Per tant, a partir d’una situació real es reforcen els conceptes tractats en el currículum i constitueix una bona oportunitat per desenvolupar competències complexes com el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i la resolució de problemes.

Tanmateix, el treball en grup cooperatiu i les discussions en gran grup permeten establir i definir adequadament els rols assignats a cada membre del grup, alhora que introdueix els estudiants a la necessitat real de la transmissió de coneixement.

El nostre objectiu final és totalment coherent amb el proposat per Thinking Based Learning: desenvolupar habilitats més enllà de la memorització que permetin tant l’adquisició i consolidació de coneixements com el desenvolupament d’un raonament eficaç.

Per acabar, cal recordar que l’aprenentatge basat en projectes té quatre grans avantatges:

  • El desenvolupament del pensament crític i les competències creatives.
  • Millorar les habilitats de resolució de problemes.
  • L’augment de la motivació de l’alumne.
  • La millor capacitat per transferir coneixements a noves situacions.

Reforç de l’enfocament comunicatiu, a través de l’articulació d’un discurs científic propi, amb una estructuració significativa dels continguts, fent èmfasi en química, tecnologia i societat.

 Avaluació

L’assistència i la participació en activitats presencials. A partir d’un conjunt d’activitats d’aula proporcionades que permeten treballar de forma àgil les competències bàsiques, a través de textos científics, i les activitats experimentals significatives, emprant materials assequibles que es proposen, demanem, primer, elaborar una rúbrica que permeti avaluar de forma àgil una de les activitats proposades. I en segon terme, elaborar una proposta/activitat per incloure dins la programació d’aula indicant de forma clara les competències bàsiques incloses, i els objectius curriculars coberts.