« tornar

C203403 - Astronomia pràctica i experimental

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Carles Schnabel Gimeno, Rat Parellada Llobet
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

Amb l'ajuda de vídeos d’elaboració pròpia, maquetes i aparells senzills farem una astronomia molt pràctica i atractiva, tant per als educadors com per als alumnes.

Objectius

Objectiu general:

Posar en pràctica l’astronomia dins i fora de l’aula com a eina tranversal en l’assoliment de competències bàsiques: orientació, modelització, relativització de l’espai i el temps, l’evolució del coneixement, la perspectiva històrica i filosòfica de la ciència, la construcció de les bases d’un bon criteri científic.

Objectius particulars:

 • Aprendre a orientar-nos prenent com a referència el cel.
 • Aprendre a elaborar material senzill per a fer astronomia de posició.
 • Reconèixer els moviments de la Terra a través de l’observació del Sol, la Lluna i el cel.
 • Aprendre a localitzar i reconèixer els principals tipus d’astres i fenòmens astronòmics.
 • Conèixer recursos on-line i aprendre a utilitzar-los.

Contingut

 • Moviments de rotació i translació de la Terra. Deducció a partir dels moviments aparents (els observables) del Sol al llarg del dia i de l’any.
 • Moviments, fases i visibilitat de la Lluna. Deducció dels seus moviments a partir de l'observació.
 • Dimensions, distàncies i moviments dels planetes sobre una maqueta a escala. Deducció de la visibilitat en el cel nocturn dels planetes visibles a ull nu a partir de la seva situació.
 • El cel nocturn des de la nostra posició geogràfica.
 • Interpretació de la nostra situació en l’espai.

Metodologia

 

Anirem intercalant conceptes teòrics bàsics amb activitats pràctiques.

A partir de les preguntes, els errors i els dubtes anirem avançant en el desenvolupament del programa.

Visionarem vídeos, per després fer un treball pràctic i una avaluació.

Hi haurà tres videoconferències a través de Microsoft Teams amb tots els alumnes:

- Divendres 10 de juliol, de 10 a 11h

- Dimecres 15 de juliol, de 10 a 11:30 h

- Dilluns 20 de juliol, de 10 a 11:30 h               

Avaluació   

 • Avaluació contínua amb pràctiques d'observació i experimentació individuals i elaboració del material.
 • Realització d’activitats breus.
 • Assistència i participació en els fòrums de debat, on es plantejaran preguntes, s’intentarà resoldre els dubtes, es debatrà sobre les possibilitats de com aplicar-ho a l’aula i s’aportaran noves idees entre tots.