« tornar

C203405 - Prejudicis i evolució humana

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

Descripció

Explicarem l’evolució humana en tres simples fases molt entenedores a l’aula, tot mostrant els grans prejudicis que han pesat sobre moltes interpretacions. Fugirem de tecnicismes per tal d’assolir una visió global dels grans salts evolutius i seguirem els articles que el formador ja té publicats al diari Catalunya Vanguardista.

Objectius 

  • Oferir material de debat a l’aula per tal que els alumnes desenvolupin la seva actitud crítica.
  • Oferir coneixements científics contrastats per impartir l’evolució humana amb bon nivell.
  • Oferir una estructura innovadora i didàctica per explicar l’evolució humana en tres fases molt fàcils d’aprendre.
  • Mostrar els prejudicis històrics actuals davant les interpretacions sobre evolució humana.

 Metodologia 

El curs tindrà activitats síncrones i asíncrones, per tant s’habilitarà la plataforma Moodle i les connexions en temps real es faran amb Microsoft Teams.

El docent facilitarà documentació en PowerPoint més material que hauran de llegir els assistents i hauran de treballar a l’aula virtual.

Les connexions en temps real seran:

Dilluns 6, de 12 a 13.30 h

Dimecres 8, de 12 a 13.30 h

Divendres 10, de 12 a 13.30 h 

Avaluació 

En cada sessió s’indicaran treballs de resum i esquemes que hauran de resoldre els assistents. Hi haurà alguns exercicis pràctics de raonament i observació que també seran d’utilitat a l’aula. Es proposaran qüestions i enigmes davant algunes imatges de manera que la resposta sorgeixi a la sessió següent. Cada dia es comentaran les conclusions de la sessió anterior fent-hi participar els assistents.