« tornar

C203407 - Ensenyar química a secundària mitjançant la contextualització, la indagació i la modelització

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Calendari de sessions virtuals: 1,3,7 i 9 juliol de 10 a 11.30 h i el 10 juliol de 10 a 12 h

Descripció

L’objectiu del curs és aprendre a elaborar seqüències didàctiques per a la química de l’ESO i del batxillerat de tipus indagatiu partint de qüestions clau i de l’elaboració de models sobre els conceptes i les idees bàsiques de la química (materials, substància, reacció química, model atomicomolecular, enllaç, estructura i propietats, models atòmics, taula periòdica, etc.). Aquestes qüestions han de partir de contextos rellevants per als estudiants, que mostrin la naturalesa de la química, les seves aplicacions a la vida quotidiana i les seves aportacions per encarar els grans problemes globals actuals.

Continguts 

  • L’estructura conceptual de la química. El triplet de la química. Nivells de conceptualització: macroscòpic i submicroscòpic. Models mentals i representacionals. Qüestions clau i idees bàsiques del currículum de química.
  • La química com a ciència. L’enfocament indagatiu i modelitzador en l’ensenyament de la química. Química en context. Contextos rellevants per estructurar les seqüències didàctiques.
  • L’elaboració de seqüències didàctiques.
  • El concepte de substància química.
  • El model cineticorpuscular dels gasos, líquids i sòlids.
  • La modelització atomicomolecular de la matèria
  • Caracterització i interpretació de les reaccions químiques: macroscòpica i atomicomolecular. Tipus de reaccions químiques.
  • El concepte de substància elemental, de compost químic i d’element químic i l’establiment de la taula periòdica dels elements químics.
  • L’elaboració de models atòmics i de l’estructura de les molècules.
  • Modelització de l’estructura i l’enllaç químic: relació estructura-propietats de les substàncies.

Metodologia

Presentació interactiva de les idees essencials del curs i disseny de seqüències didàctiques a través de l’elaboració d’un seguit de qüestions clau que serveixin per estructurar els continguts i dissenyar les activitats. Establiment i discussió dels criteris de seqüenciació que afavoreixin una progressió conceptual adequada al llarg dels cursos. Cada professor/a triarà un o dos temes en particular per desenvolupar una seqüència didàctica amb l’ajut del professor del curs.

Objectius

Aprendre a elaborar seqüències didàctiques contextualitzades de tipus indagatiu-modelitzador per a la química de l’ESO i el batxillerat.