« tornar

203407 - Ensenyar química a secundària mitjançant la contextualització, la indagació i la modelització

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data de l'1 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

L’objectiu del curs és aprendre a elaborar seqüències didàctiques contextualitzades per a la química de l’ESO i del batxillerat de tipus indagatiu, partint d’un seguit de qüestions clau que condueixin a l’elaboració d’explicacions i models químics, i a la solució dels problemes plantejats.

Objectius

Elaborar seqüències didàctiques de tipus indagatiu i modelitzador contextualitzades per a la química de l’ESO i el batxillerat.

Disposar d’una sèrie de recursos i estratègies didàctiques per repensar les assignatures de química de l’ESO i el batxillerat des d’una perspectiva centrada en la indagació, la modelització i la contextualització.

Metodologia

Presentació interactiva de les idees essencials del curs. Disseny de seqüències didàctiques de forma col·laborativa. Discussió dels criteris de seqüenciació que afavoreixen una progressió conceptual adequada al llarg dels cursos.

Avaluació

Elaboració en grup d’una seqüència didàctica que serà presentada en l’última sessió del curs. Lectura d’una sèrie d’articles.