« tornar

C203500 - Activitats matemàtiques en context. Altres metodologies

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Competència matemàtica
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mikel Martín Relancio
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

El curs presenta una metodologia d’aprenentatge de les matemàtiques a partir del context real, de la manipulació, de la pràctica, de la recollida de dades i la recerca de patrons per part de l’alumnat. Es mostren materials i eines com a material manipulatiu. Es comparteixen activitats realitzades amb alumnat d’ESO.

Objectius

  • Analitzar el sistema tradicional d’ensenyament matemàtic.
  • Conèixer l’estructura per dissenyar activitats d’aprenentatge matemàtic a partir del context.
  • Descobrir diferents exemples posats en pràctica en tots els cursos de l’ESO.
  • Ser capaç de plantejar alguna activitat amb aquesta metodologia.
  • Conèixer material manipulatiu existent al mercat.
  • Descobrir la potencialitat d’algunes eines TIC com el Geogebra.
  • Conèixer exemples posats en pràctica a partir d’aquesta metodologia per atendre la diversitat.

Metodologia

 

El curs constarà de 8 sessions sincròniques d'1h i 15 minuts i de 8 sessions asincròniques amb vídeos d'entre 30 i 40 minuts. 

Calendari de sessions virtuals amb connexions en temps real

 Les sessions sincròniques, connexions en temps real, seran de 9 a 10.15 h els dies:

1 de juliol. Presentació. Activitat: Què amaga una bossa? Equacions.

2 de juliol. Activitat: Construïm una escultura. Polinomis amb regletes.

3 de juliol. SOS! Vectors, rectes i Geogebra.

6 de juliol. Quina llauna! Geometria.

7 de juliol. El que realment ens ocupa és... Geometria.

8 de juliol. Costats i superfícies. Geometria i Funcions.

9 de juliol. Trigonometria i funcions.

10 de juliol. Volums òptims... Geometria i funcions.

Es presenten activitats ja posades en pràctica en els cursos de l’ESO amb la idea que el professorat assistent descobreixi aquesta forma de fer des del vessant de l’alumnat. Es mostren també materials existents al mercat i d’altres que es poden fabricar de forma senzilla que donen un sentit pràctic i manipulatiu a les activitats plantejades i que serveixen com a reforç de l’aprenentatge i com a pas previ per arribar al simbolisme entès com a llenguatge matemàtic.

Avaluació

 Assistència