« tornar

C203702 - La gestió del coneixement a l’aula amb eines TIC (transversal)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Miquel Fernández Barta
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Introducció a la gestió del coneixement, conceptual i competencial dins l’aula amb el suport d’eines TIC. Introducció a les eines de gestió i de creació de continguts.

Objectius

 • Introducció a eines per a l’adquisició i gestió de continguts i materials.
 • Aplicació d’eines de creació i síntesi del coneixement elaborat.
 • Aplicació d’eines aglutinadores d’expressió conceptual, text, dibuix, imatge i audiovisual.
 • Comunicació i treball en xarxa.

Continguts

 1. Cercar informació
  1. Cercadors generalistes
  2. Cercadors especialitzats
  3. Metacercadors
  4. Directoris temàtics
  5. Recursos específics (biblioteques, editorials, etc.)

 

 1. Gestionar informació
  1. Gestors d’anotacions (bookmarks, notes, clips, etc.)
  2. Emmagatzematge en línia.
  3. Ofimàtica en línia, diferents alternatives.
  4. Speach to text

 

 1. Compartir informació
  1. Google drive
  2. MS One drive
  3. DocHub

 

 1. Creació continguts
  1. Screencasting
  2. Creació de PDF: Acrobat, Sejda, PDF elements, PDF printers
  3. Creació d'EPUB: sigil, calibre
  4. Ofimàtics

 

 1. Comunicar continguts
  1. Revistes: Calameo, Issuu, Canva, Flipsnack
  2. Llistes de distribució: mailChimp,
  3. Chats i videoconferències.

 

 1. Avaluació del coneixement
  1. Formularis autoavaluats
  2. Socrative
  3. Mapes conceptuals i mentals

 

 1. TAC


Avaluació

Tasca global a realitzar per part dels alumnes:

Elaboració, durant el curs, d’una activitat didàctica sobre un tema proposat per l’alumne emprant les eines explicades en el curs o, alternativament, alguna d’equivalent que utilitzi habitualment.

Aquesta unitat s’ha de confegir reproduint un procés de recerca i creació del material i ha de tenir un apartat de la bibliografia emprada i una memòria explicativa on consti:

 • Fonts d’on ha sortit la informació utilitzada (bibliografia i webgrafia).
 • Format o plataforma on s’han desat les fonts i les informacions consultades (paper, document electrònic, serveis web).
 • Plataforma on estan els documents finals (blog autònom, web, serveis diversos en línia).
 • Justificació de les plataformes anteriors (el perquè s’han utilitzat les plataformes que han estat emprades).
 • Dificultats trobades en les eines utilitzades i valoració d’aquestes eines (serveixen per a la funció desitjada –molt, regular, poc). 

 

Els criteris d’avaluació tenen en compte els ítems següents:

 • Existència del projecte didàctic elaborat en el curs
 • Existència de la bibliografia dins el projecte anterior
 • Existència de la memòria explicativa
 • Existència de les justificacions de les plataformes emprades
 • Llista dels materials propis creats dins l’elaboració del projecte
 • Existència de la valoració de les eines utilitzades

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »