« tornar

C203704 - Use of ICT in Support of Language Teaching and Learning

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jackie Robbins, Joseph Hopkins
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Zoom. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Aquest taller proporciona formació per aplicar principis pedagògics en l’ensenyament de llengües amb tecnologia i promou l’ús efectiu d’eines TIC d’accés obert per a l’aprenentatge de qualitat d’idiomes.

Objectius 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és assessorar mestres, professors i formadors implicats en l’ensenyament d’idiomes, i donar-los a conèixer activitats i materials formatius, així com altres recursos del lloc web.

Concretament, el taller està pensat per ajudar el professorat a 1) desenvolupar un conjunt d’habilitats necessàries per treballar aquests recursos autònomament en el propi context professional; 2) prendre consciència de les pròpies necessitats en termes de desenvolupament professional continu, i 3) mostrar formes diferents de perseguir aquest desenvolupament de manera autodirigida.

Metodologia

El model del taller que es proposa s’ha desenvolupat per mitjà dels següents projectes finançats pel Centre Europeu de Llengües Modernes (ECML) del Consell d’Europa:

DOTS (Developing En línia Teaching Skills, 2008-2011)

MoreDOTS (2012-2015)

ICT-REV (2016-2023)

Del 2008 ençà, i en el marc d’aquests tres projectes, s’han fet més de 60 tallers en 29 països europeus a més de 1.000 educadors d’idiomes. El darrer projecte, ICT-REV, està coordinat per Joseph Hopkins. Jackie Robbins actua com a membre actiu de l’equip.

El taller tindrà un enfocament eminentment pràctic orientat a fer palès que la combinació efectiva dels principis pedagògics adequats amb la tecnologia és crucial per crear activitats d’aprenentatge d’idiomes amb èxit. L’eina de referència clau és l’ECML inventory of ICT tools and open educational resources (www.ecml.at/ict-rev).

Continguts

 Primera sessió

 • Introducció
 • Debat: la implementació de les TIC a la docència actualment en el vostre context
 • Activitats docents d’èxit

 

Segona sessió

 • Activitats docents que necessiten millores
 • Principis pedagògics
 • Presentació de l’ECML inventory of ICT tools and open educational resources
 • Exploració de l’inventory

 

Tercera sessió

 • Relació dels docents amb la tecnologia
 • Google Apps: Learning to Drive
 • Eines per practicar i avaluar les competències orals
 • Definició d’objectius d’aprenentatge

 

Quarta sessió

 • Disseny d’activitats docents en grups

 

Cinquena sessió

 • Presentació de les activitats docents i comentaris
 • Pla personal de desenvolupament

 

Calendari de sessions virtuals

1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 de juliol, de 10 a 12 h

10 de juliol, de 10 a 11 h

Avaluació

 • Assistència
 • Participació en els debats
 • Participació en les activitats col·laboratives
 • Qualitat de l’activitat docent dissenyada

 

Observacions

Segons el perfil dels participants, el taller es pot impartir en anglès, català o castellà, o en una combinació d’aquestes tres llengües.