« tornar

203708 - The digital competence in the ESL class (anglès)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Maria del Mar Rosso Febrer, Mireia Xortó Prados
Data de l'1 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Curs adreçat a aprendre a incorporar l’àmbit digital en llengua anglesa i saber avaluar aquest àmbit transversal. El professorat participant aprendrà noves eines TAC que podrà incorporar a la seva pràctica docent per tal de fomentar la producció oral i escrita del seu alumnat, així com per poder treballar aspectes de ciutadania digital.

 Objectius

Incorporar l’àmbit digital a les classes de llengua anglesa i promoure’n l’ús entre l’alumnat.

 Metodologia

Es presentaran diferents eines a través de diferents exemples d’activitats en llengua anglesa on s’incorpora l’àmbit digital. L’alumnat haurà de crear les seves pròpies activitats per poder posar en pràctica a l’aula. Tot el material i les tasques es compartiran a través del Moodle.

 Avaluació

Els participants hauran de crear les tasques següents: curació de continguts, priorització de l’àmbit digital en la programació de llengua anglesa, tasca amb aplicacions per treballar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic, tasca per fomentar la ciutadania digital.

Aquestes tasques seran compartides al Moodle i a la sessió final les exposaran i seran coavaluades.