« tornar

203709 - 10 eines tecnològiques 2.0 per a la docència, encara serveixen les receptes! (transversal)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

  Descripció

Aquest curs està destinat a mestres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, cicles (internivells). Vols conèixer les deu principals eines que t’ajudaran en la teva tasca docent per a la creació de material didàctic i la teva gestió interna de dades com a mestre? El curs vol aportar unes eines 2.0 operatives en línia, facilitadores per al mestre en la seva gestió de la informació, així com en la creació de material didàctic per a la xarxa dins del curs. Les 10 eines aporten la contrastada operativitat per crear i desenvolupar cada mestre el seu material, i també n’incorporen altres de semblants.

 Objectius

  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
  • Adquirir coneixement de les eines 2.0 presentades i les seves característiques.
  • Utilitzar les eines 2.0 exposades en el curs i crear material operatiu.
  • Conèixer la utilitat de l’eina en la tasca docent del mestre i les seves possibilitats per a l’etapa o nivell en què es treballa.

Objectius específics

Objectiu 1:

El docent ha de ser capaç de generar material avaluatiu en línia adreçat als seus alumnes incorporant-hi diversos mitjans tècnics i lúdics, i poder-ne fer seguiment de les dades.

Objectiu 2:

El docent ha de ser capaç de gestionar els principals usos que ofereix Google en la creació d’un site, el seu enriquiment i implementat pel treball cooperatiu per mitjà de documents compartits incrustats.

Objectiu 3:

El docent ha de ser capaç de crear i gestionar uns repositoris de continguts digitals atractius per a l’alumnat i útils per al mestre.

Objectiu 4:

El docent ha de ser capaç d’enregistrar àudio, incloure sons i músiques i generar un vídeo tutorial adreçat als alumnes, posicionat a YouTube o Drive Google.

 Metodologia

En els dies previs, s’enviarà un formulari de Google per valorar el nivell, les expectatives i els coneixements previs de les persones que volen fer el curs, i també per conèixer-ne els interessos i les necessitats. Això pot condicionar l’ordre del curs pel que fa a la programació. El desenvolupament del curs dependrà de l’adaptació del professor al ritme i les necessitats del grup.

Gestió del temps presencial (15 h)

Les sessions seran presencials, disposaran de franges horàries pràctiques per realitzar creacions de treball individual i en grup, i també per fer-ne ús per a la resolució de dubtes dels assistents. En cada sessió presencial es destinarà una primera part a treball personal, on s’atendran dubtes i s’iniciarà la sessió presencial amb un recordatori d’allò que es va veure en la sessió anterior presencial.

Després de cada sessió s’informarà de l’ús que poden fer els alumnes en línia de les eines explicades i treballades a l’aula presencial per tal que ells puguin anar creant material.

Es generaran activitats de treball en grup i/o per parelles en la realització d’algun material concret.

Des de la presencialitat i fora d’aula els alumnes podran accedir a la plataforma.

S’obrirà dins la plataforma en línia http://tictac.edu20.org/ les eines de la plataforma per promoure un feedback entre els assistents i per tal que facin ús de les eines i serveis que s’ofereixen:

Correu, per a l’enviament de dubtes, alumnes i formador.

Fòrum, per compartir reflexions, dubtes grupals, d’eines, formador i alumnes.

Site, per penjar els exercicis d’aplicacions d’eines 2.0 que el formador demanarà.

Notícies, que oferirà el formador.

Repositori de les 10 eines, amb els videotutorials, enllaços i indicacions didàctiques per al seu aprenentatge.

Avaluació

Tot i que durant les sessions presencials s’hauran entrenat les eines, l’alumne triarà un mínim de dues, que té previst fer servir el proper curs escolar, per compartir-les en línia amb la resta del grup el darrer dia i explicar el producte que ha creat. Això serà avaluat pel formador.

De cada bloc d’eines, es destinarà una part del temps en línia a la creació d’un producte experimental personal/eina per part de l’assistent al curs.

Creació de productes en línia propis d’aplicació: al llarg del curs, l’assistent haurà de triar dos o tres productes que veuria de futurible aplicació en funció dels seus interessos a curt termini. Es treballaran d’una manera més concreta aquestes eines i se supervisaran.

Es reflexionarà sobre aspectes de l’eina, i les seves possibles aplicacions a l’aula. Avaluarem que sigui compartit el producte: hi haurà eines que un cop creades seran compartides, i també algunes d’elles possibilitaran la interacció en línia entre uns i altres assistents. L’espai compartit dels alumnes serà un site creat pel formador on els alumnes i professors abocaran les seves tasques.

Activitat 1:

Creació d’una classe de treball de THATQUIZ amb exercicis avaluatius de seguiment.

Compartir en línia la feina per parelles per fer ús dels exercicis.

Creació de diapositives concurs amb QSM, Kahoout i Photopeach.

Compartir amb el grup a la darrera hora el concurs.

Activitat 2:

Reflexió grupal de les activitats i eines, pros i contres.

Creació d’un site de l’assistent al curs, amb l’enriquiment d’enllaços, imatges, vídeos, codis embed...

Inclusió de thatquiz i proves de treball al site creat.

Activitat 3:

Creació d’un escriptori en línia Symbaloo i la seva inclusió al site.

Creació d’un mapa conceptual senzill i inclusió al site i serveis Google.

Compartir per parelles una presentació o document Google docs.

Activitat 4:

Enregistrament de la veu i afegir efectes de so amb Sudacity o creació d’un videotutorial d’un contingut.

Creació un còmic senzill.

En l’avaluació de l’alumne es tindrà present:

Assistència a l’aula, amb el tant per cent imprescindible marcat i prescriptiu.

Presentació i qualitat, abans de la finalització del curs, d’un mínim de dues eines desenvolupades, que mostrin un treball a realitzar per part dels alumnes d’una escola (pot ser un examen, control, exercicis, lloc en línia de recursos, videotutorial, còmic, etc.) amb prou contingut per ser avaluable pel formador.

Participació i actitud a l’aula en les sessions.