« tornar

C203709 - 10 eines 2.0 per a la docència: avalua en línia, crea continguts i espais on posicionar les teves creacions TIC (nivell iniciació)places exhaurides

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

 

Descripció

Aquest curs està destinat a mestres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Vols conèixer les deu principals eines que t’ajudaran en la teva tasca docent per a la creació de material didàctic i la teva gestió interna de dades com a mestre?

El curs vol aportar unes eines 2.0 operatives en línia, facilitadores per al mestre en la seva gestió de la informació, així com en la creació de material didàctic per a la xarxa dins del curs. Les 10 eines aporten la contrastada operativitat per crear i desenvolupar cada mestre el seu material, i també n’incorporen altres de semblants. Tot i que fem ús de tecnologia, l’objectiu del curs es dirigeix a com poder aportar aspectes pedagògics i didàctics que millorin la nostra tasca.

Caldrà tenir un compte de Gmail i possibilitat d’enregistrar per mitjà de micròfon extern o intern.

Objectiu general

Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Matèria 

Tecnologia de la informació i Comunicació - Educació.

Projecte, Llengua, Matemàtiques, Tecnologia.

 Objectius 

  • Adquirir coneixement de les eines 2.0 presentades i les seves característiques.
  • Utilitzar les eines 2.0 exposades en el curs i crear material operatiu.
  • Conèixer la utilitat de l’eina en la tasca docent del mestre i les seves possibilitats per a l’etapa o nivell en què es treballa.

 Objectius específics 

  • El docent ha de ser capaç de generar material avaluatiu en línia adreçat als seus alumnes incorporant-hi diversos mitjans tècnics i lúdics, i poder-ne fer seguiment de les dades.
  • El docent ha de ser capaç de gestionar els principals usos que ofereix Google, en la creació d’un site, el seu enriquiment, i implementat pel treball cooperatiu per mitjà de documents compartits incrustats.
  • El docent ha de ser capaç de crear i gestionar uns repositoris de continguts digitals atractius per a l’alumnat i útils per al mestre.
  • El docent ha de ser capaç d’enregistrar àudio, incloure sons i músiques i generar un vídeo tutorial adreçat als alumnes, posicionat a YouTube o Google Drive.

Continguts

●     Eines d’avaluació

1. Thatquiz (avaluació en línia). Vols fer una intranet per crear proves avaluatives d’accés als teus alumnes? Crea la classe de treball en línia. Envia deures en línia i segueix els progressos d’alumnes: Thatquiz et genera gràfiques i et dona dades dels seus rendiments.

2. Kahoot, potser hi has jugat, i igual n’has fet un, però saps que pots tenir el registre de dades en línia dels concursants? Kahoout és una manera de gamificació d’aprendre concursant. Crea les teves preguntes, en diversos formats, i fes que els teus alumnes concursin, per ordinador, mòbil, tauleta, projectant els resultats.

3. Photopeach: crea arxius amb imatges en slide automàtic i Quiz de preguntes en línia incorporant música de YouTube. De fàcil ús i efectista. Genera un ambient de gamificació.

 ●     Eines d’imatge i so

4. Enregistra amb Audacity i publica en línia els teus enregistraments sonors. Enregistra la veu, barreja música i efectes i publica’l al teu site.

5. Screencast-o-matic: eina en línia per realitzar tutorials de vídeo. Es registra el que es fa en pantalla, es permet enregistrar la veu de la persona, visualitzar via webcam. Genera un arxiu de vídeo per publicar. Pots incorporar-hi àudio des de la intranet. Es pot pujar directament a YouTube.

 ●     Eines per promoure la creativitat i per treballar la llengua

6. Còmics en línia: Pixton, per generar còmics artístics. Adients per ser utilitzats pels alumnes per treballar la llengua i omplir les bafarades dels personatges.

7. Mapes conceptuals i mapes mentals: Bubble, Text2Mindmap i els mapes mentals. Fes un mapa conceptual/mental de manera ràpida i exportable i descobreix altres possibilitats de gran utilitat.

 ●     Eines de posicionament

8. Symbaloo, o com presentar un escriptori en línia molt visual amb els teus enllaços per carpetes.

9. Calameo i Issuu, eines repositori amb diverses prestacions, a part de la funció d’emmagatzematge i compartir.

10. Potser no saps alguna cosa dels Sites Google? Crea’n un o, si en tens un, descobreix noves prestacions. Enriqueix el site també amb els serveis de Google Docs com a eines de treball cooperatiu i integra en el site les eines que estem treballant en el curs.

Metodologia

Abans d’iniciar curs, en els dies previs, s’enviarà un formulari de Google per valorar el nivell, les expectatives i els coneixements previs de les persones que volen fer el curs, i també per conèixer-ne els interessos i les necessitats. Això pot condicionar l’ordre del curs pel que fa a la programació.

El desenvolupament del curs seguirà l’adaptació del professor al ritme i les necessitats del grup. Les sessions estaran pautades per eines, 10 sessions.

En cada secció de l’eina, s’explicarà per escrit les seves característiques, pros i contres i també s’enregistrarà un àudio per part del formador donant algunes indicacions.

A continuació es presentaran videotutorials, seqüenciats per tal que l’alumne pugui anar seguint els passos adients per tal de dominar l’eina.

Em cada eina, es demanarà que l’alumne pugui crear un arxiu o publicació i el pengi a l’apartat de tasques.

També es podrà demanar puntualment la resposta d’un qüestionari, i la participació del fòrum per compartir dubtes i/o parlar de l’eina.

Es valorarà per part del formador, en funció de les dades de l’enquesta, el fet de poder dirigir un itinerari de sessions marcat i fer que l’alumne, per passar a una altra secció, hagi hagut d’haver completat la prèvia o generar un itinerari més lliure.

El formador, via plataforma, acompanyarà els alumnes des de la recepció de les tasques, des del correu electrònic i també dels dels fòrums que es puguin obrir i en la resolució de dubtes.

Es farà ús del treball cooperatiu de l’alumnat, i compartiran també creacions, en un site, per tal també de fer un ús de l’eina tractada.

 Avaluació

En l’avaluació es tindrà present:

  • Nivell assistència i connectivitat en línia al curs: l’assistència al curs passa per la realització de tasques i el nivell de connectivitat.
  • Entrega de tasques i qualitat d’aquestes: de cada eina s’haurà d’entregar algun exercici creat i també hi haurà la possibilitat d’entregar més creacions.
  • Participació en els fòrums: es debatrà sobre les possibilitats de com aplicaran les eines els alumnes, es plantejaran dubtes, etc., per generar debat i aportar idees entre tots sobres les eines, i que els dubtes puguin també ser contestats pels alumnes i no sols pel professor.