« tornar

C203901 - Relaxació i benestar emocional

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Ester Bach Cobacho
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

 

Descripció

Un curs per connectar amb les emocions i escoltar el cos per tal d’ajudar a alliberar tensions, gestionar saludablement l’estrès, cuidar-se emocionalment i promoure la relaxació, l’energia vital i el benestar de cos i ment.

Objectius 

 • Incrementar el grau de consciència corporal.
 • Adquirir eines de regulació de les pròpies emocions i de benestar amb un mateix i amb els altres.
 • Saber identificar i alliberar tensions corporals.
 • Promoure el pensament constructiu i la consciència plena o mindfulness.
 • Afavorir actituds d’escolta, respecte, acceptació i confiança.

Metodologia

Partint d'una breu introducció teòrica sobre cada mòdul, l'aprenentatge serà bàsicament pràctic a través de tasques, qüestionaris, vídeos explicatius sobre dinàmiques a realitzar i debats als fòrums per consolidar l'aprenentatge i esimular la comunicació entre els participants.

Durant el curs es realitzaran activitats síncrones i asíncrones, a través de la plataforma Moodle i de Microsoft Teams.

Pel que fa a les connexions en temps real, es realitzaran els dies:

 • Dilluns 13 de juliol, d’11 a 12.30 h 
 • Dimecres 15 de juliol, d’11 a 12.30 h 
 • Divendres 17 de juliol, d’11 a 12.30 h 

 

Contingut 

Mòdul 1: Gestió saludable de lestrès

 • Els efectes de l’estrès en el cos a nivell fisiològic, cognitiu, emocional i conductual.
 • Estratègies i tècniques per gestionar saludablement l’estrès.

Mòdul 2: Cuidar les emocions

 • Les emocions bàsiques i el seu impacte en el cos.
 • Connexió i regulació emocional a través de tècniques de relaxació i treball corporal (respiració, automassatge, tècniques de descàrrega emocional).

Mòdul 3: Els pensaments i el benestar cos-ment

 • Identificació i reformulació de creences i pensaments estressors.
 • Algunes tècniques de concentració, de diàleg intern constructiu i per calmar la ment (afirmacions, meditació, mindfulness).

 

Avaluació 

Avaluació contínua: a través de la participació als fòrums i de diverses activitats pràctiques al llarg del curs i d’un qüestionari d’avaluació al final de cada mòdul.

Avaluació final: utilitzant les eines apreses al llarg del curs, caldrà elaborar una proposta de dues activitats de treball corporal:

1) Per afavorir el propi benestar emocional del docent.

2) Per aplicar a l’aula i acompanyar el benestar emocional dels alumnes.